Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Oferent

Oznacza wykonawcę, który złożył ofertę.

Omyłka rachunkowa

Jest to niezamierzone, błędne wykonanie działania matematycznego.

Omyłka pisarska

Omyłka pisarska to mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.