Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne coraz korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji - art. 74 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.