Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych

Aukcja elektroniczna – art. 227 do art. 238  Prawie zamówień publicznych jest formą dogrywki, którą może zastosować zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej. Jej zastosowanie musi być przewidziane na etapie ogłoszenia o przetargu.  Zamawiający ocenia oferty złożone podczas aukcji elektronicznej, wyłącznie na podstawie warunków zamówienia zawartych i wskazanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. Warto podkreślić, że nie jest ona odrębnym trybem zamówień.