Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Miniportal

Jest to narzędzie to niezależne od Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) oraz TED (platforma dla europejskich zamówień publicznych). Aby z niego skorzystać należy w pierwszej kolejności opublikować ogłoszenie w BZP lub w TED.

Wykorzystując miniPortal (zwany również miniportal e-Zamówień) i ePuap można bezpłatnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a także prowadzić komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawca. Jest to narzędzie tymczasowe, do czasu uruchomienia platformy e-Zamówienia.  

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-dziala-miniportal-do-spraw-zamowien-publicznych