Rozwiązania

Nasze działania można przedstawić w 5 krokach - najeżdżając kursorem na strzałki poniżej uzyskasz dodatkowe informacje.


1
Pozyskanie Informacji przez wyspecjalizowany zespół przy użyciu zaawansowanych technologii
 
2
Weryfikacja, uzupełnienie, standaryzacja informacji przez zespół
 
3
Wprowadzenie danych do systemu i wysyłka do klienta w informatorach przetargowych.
 
4
Pogłębiona analiza SIWZ i wykazów asortymentowo cenowych
 
5
Przygotowanie analiz biznesowych i raportów branżowych według indywidualnych kryteriów