Raporty do pobrania

Jesteśmy ekspertem i liderem opinii w zakresie monitoringu rynku inwestycyjno-przetargowego. Cytują nas największe opiniotwórcze media oraz firmy consultingowe publikując nasze zestawienia i raporty z różnych branż.

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - październik 2018 roku.

data publikacji: 2018-12-03


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.Z raportu wynika, że w październiku 2018 roku opublikowano 427 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Branża finansowa – bankowość i ubezpieczenia. Rozstrzygnięte postępowania przetargowe we wrześniu oraz październiku 2018 r.

data publikacji: 2018-11-28


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowej - podbranżach: bankowej i ubezpieczeniowej we wrześniu oraz październiku 2018 roku.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży IT – podsumowanie III kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-11-19


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od lipca do września  2018 roku.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej. Podsumowanie III kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-11-05


Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w III kwartale 2018 roku. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie w Polsce  dokonano rozstrzygnięć 234 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W stosunku do poprzedniego okresu analizy - II kwartału 2018r. branża odnotowała delikatny spadek ilości rozstrzygnięć przetargowych.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej - podsumowanie III kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-10-31


Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej w III kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w Polsce w tym okresie ogłoszono 456  przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą. Źródłem zebranych danych do raportu były w głównej mierze ogłoszenia publikowane w: Internecie (233),  BZP (142),  Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (81).

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - wrzesień 2018 roku.

data publikacji: 2018-10-26


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.Z raportu wynika, że we wrześniu 2018 roku ogłoszono 328 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne – podsumowanie III kwartału 2018 R.

data publikacji: 2018-10-17


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie III kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 1843 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną.Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (85%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (15%).  Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne – podsumowanie III kwartału 2018 R.

data publikacji: 2018-10-12


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie III kwartału 2018 roku, ogłoszono 8845 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - sierpień 2018 roku.

data publikacji: 2018-10-01


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Z raportu wynika, że w sierpniu 2018 roku ogłoszono 424 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 8 mld zł.

Pobierz czytaj więcej