Raporty do pobrania

Jesteśmy ekspertem i liderem opinii w zakresie monitoringu rynku inwestycyjno-przetargowego. Cytują nas największe opiniotwórcze media oraz firmy consultingowe publikując nasze zestawienia i raporty z różnych branż.

Analiza rynku zamówień publicznych - materiały opatrunkowe

data publikacji: 2018-06-21


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży medycznej w zakresie materiałów opatrunkowych. Wynika z niego, że w Polsce w okresie od 1 marca do 31 maja 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 526 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą medyczną – materiały opatrunkowe.Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w BZP oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED. Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

Raport-Analiza branży budownictwo-obiekty na rynku zamówień publicznych

data publikacji: 2018-06-20


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży budownictwo-obiekty. Wynika z niego, że w Polsce w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2562 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą budowlaną – obiekty.Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (94%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (6%).  Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

Raport: Rozstrzygnięte przetargi drogowe- analiza I półrocza 2018 r.

data publikacji: 2018-06-14


Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – kwiecień 2018 r.

data publikacji: 2018-06-04


 Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w kwietniu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 99 wyników postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 89,4 mln zł.

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – kwiecień 2018 r.

data publikacji: 2018-05-30


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.W kwietniu 2018 roku ogłoszono 649 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę niemalże 1,4 mld zł. 

Pobierz czytaj więcej

Branża IT – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w I kwartale 2018 roku.

data publikacji: 2018-05-13


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od stycznia do marca  2018 roku. Z raportu wynika, że w I kwartale 2018 roku, dokonano rozstrzygnięć 4537* przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. *Z tej puli 3486 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT).

Pobierz czytaj więcej

Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-05-13


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2018 roku, ogłoszono 8241 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2018 r. przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl

data publikacji: 2018-05-13


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2278 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – marzec 2018 r.

data publikacji: 2018-05-10


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej