Raporty do pobrania

Jesteśmy ekspertem i liderem opinii w zakresie monitoringu rynku inwestycyjno-przetargowego. Cytują nas największe opiniotwórcze media oraz firmy consultingowe publikując nasze zestawienia i raporty z różnych branż.

RAPORT: LEKI – Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w lipcu 2019 roku

data publikacji: 2019-08-27


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w czerwcu 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia. 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne - II kwartał 2019 r.

data publikacji: 2019-08-08


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 1685 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną. Porównując do poprzedniego kwartału, ilość opublikowanych ogłoszeń o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego zanotowała kolejny spadek, w tym kwartale o 16,2%.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - II kwartał 2019 r.

data publikacji: 2019-08-07


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2019 roku, ogłoszono 8169 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu). 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: LEKI – ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W CZERWCU 2019 ROKU

data publikacji: 2019-07-31


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w czerwcu 2019 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu, co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej - podsumowanie I kwartału 2019 r.

data publikacji: 2019-07-12


Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w I kwartale 2019 roku. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej - podsumowanie I kwartału 2019 r.

data publikacji: 2019-07-12


W Polsce w okresie od stycznia do lutego ogłoszono 393 przetargi, których przedmiot był związany z branżą fotowoltaiczną. W porównaniu do IV kwartału 2018 r. ilość ogłaszanych postępowań przetargowych pozostała na tym samym poziomie. 

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Rozstrzygniete przetargi energoelektryczne - Podsumowanie I kwartału 2019r.

data publikacji: 2019-05-06


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 2012 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - Podsumowanie I kwartału 2019 r.

data publikacji: 2019-04-30


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2019 roku, ogłoszono 8060 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Branża bankowa. Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w styczniu oraz lutym 2019 r.

data publikacji: 2019-03-27


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży bankowej w styczniu oraz lutym 2019 roku.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej