Raporty do pobrania

Jesteśmy ekspertem i liderem opinii w zakresie monitoringu rynku inwestycyjno-przetargowego. Cytują nas największe opiniotwórcze media oraz firmy consultingowe publikując nasze zestawienia i raporty z różnych branż.

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi energoelektryczne – podsumowanie III kwartału 2018 R.

data publikacji: 2018-10-17


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie III kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 1843 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną.Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (85%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (15%).  Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: OGŁOSZONE PRZETARGI ENERGOELEKTRYCZNE – PODSUMOWANIE III KW. 2018 R.

data publikacji: 2018-10-12


Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie III kwartału 2018 roku, ogłoszono 8845 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - sierpień 2018 roku.

data publikacji: 2018-10-01


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Z raportu wynika, że w sierpniu 2018 roku ogłoszono 424 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 8 mld zł.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Branża finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w sierpniu 2018 r

data publikacji: 2018-09-24


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w sierpniu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 160 wyników postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 169,6 mln zł.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Sprzęt medyczny – rozstrzygnięte postępowania przetargowe styczeń - lipiec 2018 roku.

data publikacji: 2018-09-18


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących zamówień sprzętu medycznego w Polsce od stycznia do lipca 2018 roku. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - lipiec 2018 roku.

data publikacji: 2018-08-29


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Z raportu wynika, że w lipcu 2018 roku ogłoszono 493 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 2,5 mld zł. 

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – lipiec 2018 r.

data publikacji: 2018-08-27


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w lipcu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 142 wyniki postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 156 mln zł.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pobierz czytaj więcej

Rozstrzygnięte przetargi w branży IT – podsumowanie II kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-08-21


Serwis Pressinfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku.

Pobierz czytaj więcej

RAPORT: Branża finansowo-ubezpieczeniowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w I połowie 2018 r.

data publikacji: 2018-08-10


Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-ubezpieczeniowej w I półroczu 2018 roku.Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Z raportu wynika, że w I półroczu 2018 roku ogłoszono 1299 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 544 mln zł.

Pobierz czytaj więcej