Progi unijne i średni kurs złotego w 2024 r.

data publikacji: 2022-12-31 godz. 23:00

6 grudnia 2023 roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski” (pozycja 1344), zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z datą 3 grudnia 2023 roku. Dokument ten dotyczy wprowadzenia nowych progów unijnych, ich równowartości w polskich złotych oraz zmiany średniego kursu złotego w stosunku do euro.

 

Zmiany te zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. Poniżej przedstawiono kluczowe zmiany:

 

1.       Średni kurs złotego w stosunku do euro:

 

·         Obowiązujący do 31.12.2023 r.: 4,4536

·         Obowiązujący od 01.01.2024 r.: 4,6371

 

2.       Zestawienie progów unijnych obowiązujących do końca 2023 r. i nowych, które zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r.

 

 

Próg obowiązujący

do 31.12.2023 r.

Próg obowiązujący

od 01.01.2024 r

Roboty budowlane

5 382 000 euro

(23 969 275 zł)

5 538 000 euro

(25 680 260 zł)

Dostawy i usługi   

– sektor rządowy           

140 000 euro

(623 504 zł)

143 000 euro

(663 105 zł)

Dostawy i usługi

– sektor samorządowy

215 000 euro

(957 524 zł)

221 000 euro

(1 024 799 zł)

Usługi społeczne

750 000 euro

(3 340 200 zł)

750 000 euro

(3 477 825 zł)

Usługi społeczne

– zamawiający sektorowi

1 000 000 euro

(4 453 600 zł)

1 000 000 euro

(4 637 100 zł)

Dostawy i usługi – w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

431 000 euro

(1 919 502 zł)                   

443 000 euro 

(2 054 235 zł)                        

 

 Zmiany mają istotne znaczenie dla firm uczestniczących w zamówieniach publicznych, gdyż wpłyną na wartości progów unijnych wyrażonych w złotówkach.