Aktualności

RAPORT: Rozstrzygniete przetargi energoelektryczne - Podsumowanie I kwartału 2019r.

data publikacji: 2019-05-06

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 2012 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - Podsumowanie I kwartału 2019 r.

data publikacji: 2019-04-30

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2019 roku, ogłoszono 8060 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

RAPORT: Branża bankowa. Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w styczniu oraz lutym 2019 r.

data publikacji: 2019-03-27

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży bankowej w styczniu oraz lutym 2019 roku.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

RAPORT: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży IT – w IV kwartale 2018r.

data publikacji: 2019-03-04

W IV kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 7 121 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 1 603 wyniki zakończyło się unieważnieniem. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

RAPORT: Rozstrzygniete przetargi w branży fotowoltaicznej. Podsumowanie IV kwartału 2018r.

data publikacji: 2019-02-11

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w IV kwartale 2018 roku. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie w Polsce  dokonano rozstrzygnięć 154 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W tym samym czasie unieważnione zostały 34 postępowania.

RAPORT: Ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej. Podsumowanie IV kwartału 2018 r.

data publikacji: 2019-02-06

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej w IV kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w Polsce w tym okresie ogłoszono 394  przetargi, których przedmiot był związany z tą branżą.
Źródłem zebranych danych do raportu były w głównej mierze ogłoszenia publikowane w: Internecie (249),  BZP (83),  Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (62).