Aktualności

Elektronizacja odwołań

data publikacji: 2021-10-18

Podczas rozmowy po wrześniowym kongresie dotyczącym zamówień publicznych – POZAP- organizowanym przez firmę Open Nexsu Sp. z o.o., prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapowiedział realizację projektu Elektroniczne KIO.

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków - maj' 21r.

data publikacji: 2021-10-07

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w maju 2021 roku.

W analizowanym okresie wybrano wykonawcę 3 383 części przetargowych na dotyczących dostawy leków.

Wyniki opublikowało 227 podmiotów medycznych.

Unieważniono 655 części przetargowych.

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków - luty' 21r.

data publikacji: 2021-04-13

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce w lutym 2021 roku.

Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 5 047 części przetargowych na dostawę leków.  Ich łączna wartość opiewała na kwotę 1 596 967 840 zł. 

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków- styczeń' 21

data publikacji: 2021-03-15

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce za styczeń 2021 roku.

Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 5 118 części przetargowych na dostawę leków. Ich łączna wartość opiewała na kwotę 966 633 699 zł.

Terminy w nowej ustawie PZP

data publikacji: 2021-02-15

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wprowadził również zmiany dotyczące terminów obowiązujących zarówno zamawiającego jak i wykonawcę. Poniżej pokrótce o najważniejszych zmianach.

Raport medyczny: odżywki. Wyniki przetargów opublikowane w latach 2019 - 2020.

data publikacji: 2021-01-25

Serwis PressInfo.pl przygotował raport porównawczy dotyczący rozstrzygniętych przetargów w branży medycznej - odżywki w okresie: styczeń - grudzień 2019 r. oraz styczeń - grudzień 2020 r. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-18


Nowa prawo zamówień publicznych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie dniem 1 stycznia 2020 r.  [dalej „nowe PZP”] wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie środków ochrony prawnej.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

ZUS otworzył oferty w największym przetargu IT na rynku zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-15

 W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na rozwój swojego kluczowego systemu czyli Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wartość zamówienia szacowana przez Zakład jest ogromna. Potencjalny wykonawca ma szansę na podpisanie kontraktu, który został wyceniony na kwotę 493,3 mln zł netto, czyli 607 mln zł brutto. 

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków- listopad' 20

data publikacji: 2021-01-05

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących dostaw leków w Polsce za listopad 2020 roku.

Z raportu wynika, że w analizowanym okresie dokonano rozstrzygnięć 3 691 części przetargowych na dostawę leków.

Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 907 195 412 zł.

Nowelizacja nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-03

Umowa na czas określony.Jak wynika z dyspozycji art. 434 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [dalej „nowe PZP”] umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

 

Upływ terminu związania ofertą na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2020-12-15

 

 Od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019) [dalej „nowe PZP”] zastępując dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - Prawo zamówień publicznych [dalej „PZP”].


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków- sierpień'20

data publikacji: 2020-09-25

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze podsumowanie w branży farmaceutycznej. Zawężone zostało wyłącznie do rozstrzygnięć postępowań, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia.

Podane przez serws Pressinfo.pl informacje są zogdne z tymi, które zamieszczają organizatorzy przetargów.