Elektronizacja odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą

data publikacji: 2021-10-18 godz. 04:40

 

Podczas rozmowy - po wrześniowym kongresie dotyczącym zamówień publicznych POZAP organizowanym przez firmę Open Nexsu Sp. z o.o., - prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapowiedział realizację projektu Elektroniczne KIO.


 Elektronizacja zamówień publicznych nabiera rozpędu. Kolejnym krokiem, przybliżającym do pełnej cyfryzacji tego rynku jest zapowiedź powstania nowej platformy. Będzie ona umożliwiała przeprowadzenie spraw odwoławczych dotyczących postępowań przetargowych.

 Elektroniczne KIO - jest projektem zaplanowanym na lata 2022/2023. To zaskakujące rozwiązanie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Pan Hubert Nowak, przedstawił na POZAP. Z rozmowy przeprowadzonej przez Łukasza Laszczyńskiego dla OpenNexus wynika, że już w połowie przyszłego roku rozpoczną się prace, nad nowym narzędziem. Obecnie nadal prowadzone są prace dotyczące platformy e-Zamówienia, dlatego też kolejny projekt zostanie uruchomiony po ich zakończeniu.

Założeniem Urzędu jest, by wszystkie rozprawy przed Izbą odbywały się zdalnie. Jest to gest w kierunku stron postępowania. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tego projektu jest konieczność ograniczenia przemieszczania się uczestników rozprawy z różnych, często odległych miejsc w kraju. Jego powstanie ma być finansowane przede wszystkim ze środków wspólnotowych.

Oczywiście pierwszym etapem jest zmiana legislacyjna, wprowadzająca możliwość zastosowania takiego rozwiązania.  Kolejnym dopiero opracowanie narzędzia.

Prezes UZP zapowiedział również, że jeszcze w tym roku planowane jest wprowadzenie elektronicznego protokołu, którego celem jest ułatwienie udziału w postępowaniach przed KIO.

Pandemia pokazała słabość obecnych rozwiązań opartych na kontaktach międzyludzkich.  Przełamała również bariery przed wprowadzeniem i zastosowaniem narzędzi elektronicznych w pracy czy urzędach.

 

Źródło: Open Nexus Sp. z o.o.

Autor : Renata Polisiakiewicz