Zmiana progów unijnych w zamówieniach publicznych

data publikacji: 2021-11-15 godz. 23:00

 

11 listopada 2021 r.   w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. L 398, 19 ff.). zostały opublikowane Rozporządzenia zmieniające wysokość tzw. progów unijnych w zamówieniach publicznych. I tak od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną następujące progi kwotowe:

 

Roboty budowlane:

Obecnie

5 350 000 euro netto (równowartość kwoty 22 840 755 zł netto) – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

Od 1 stycznia 2022 r.

5 382 000 euro netto– niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

 

Dostawy i usługi:

Obecnie

139 000 euro netto (równowartość kwoty 593 433 zł netto) – próg podstawowy (dla jednostek sektora publicznego, na przykład z sektora rządowego)

Od 1 stycznia 2022 r.

140 000 euro netto  – próg podstawowy (dla jednostek sektora publicznego, na przykład z sektora rządowego)

 Obecnie

214 000 euro netto (równowartość kwoty 913 630 zł netto) – próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych, którymi są między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultury

Od 1 stycznia 2022 r.

215 000 euro netto  – próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych, którymi są między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultury

 Obecnie

428 000 euro netto (równowartość kwoty 1 827 260 zł netto) – próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Od 1 stycznia 2022 r.

431 000 euro netto  – próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

Usługi społeczne - na chwilę obecną pozostały bez zmian:

-750 000 euro netto (równowartość kwoty 3 201 975 zł netto) – próg dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających publicznych

- 1 000 000 euro netto (równowartość kwoty 4 269 300 zł netto) – próg dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

Rozporządzenia zmieniające wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku. 

 

W grudniu 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłosi średni kurs euro, dzięki któremu możliwe będzie przeliczenie równowartości progów unijnych na złotówki. 

 

Obecne wartości kwotowe wyrażone w PLN obowiązują do 31 grudnia 2021 r.

 

Odpowiednie rozporządzenie można znaleźć pod następującymi linkami:

1.      Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane ( 1 )

2.      Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

3.      Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1953 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

 

 

Źródło: eur-lex.europa.eu

Autor: Renata Polisiakiewicz