Aktualności

Maleje liczba zamówień publicznych

data publikacji: 2018-09-10

 Z roku na rok maleje liczba zamawiających, udzielających zamówień na podstawie procedur przetargowych. Jednym z powodów jest wysokość progu bagatelności 30 tys. zł.

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - lipiec 2018 roku.

data publikacji: 2018-08-29

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Z raportu wynika, że w lipcu 2018 roku ogłoszono 493 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 2,5 mld zł. 


Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – lipiec 2018 r.

data publikacji: 2018-08-27

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w lipcu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 142 wyniki postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 156 mln zł.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

RAPORT: Branża finansowo-ubezpieczeniowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w I połowie 2018 r.

data publikacji: 2018-08-10

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-ubezpieczeniowej w I półroczu 2018 roku.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Z raportu wynika, że w I półroczu 2018 roku ogłoszono 1299 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Ich łączna wartość opiewała na kwotę ponad 544 mln zł.

Raport: Ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej – podsumowanie II kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-08-08

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży fotowoltaicznej w II kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w Polsce w tym okresie ogłoszono 647 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą. W porównaniu do poprzedniego kwartału, branża odnotowała wzrost na poziomie 19%. Ilości ogłaszanych przetargów w poszczególnych miesiącach to: kwiecień – 236, maj – 207, czerwiec – 204.

Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej – podsumowanie II kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-08-08

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w II kwartale 2018 roku. Analizie poddano wyłącznie postępowania pozytywnie rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego. Wynika z niego, że w analizowanym okresie w Polsce  dokonano rozstrzygnięć 256 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W stosunku do poprzedniego okresu analizy - I kwartału 2018r. branża odnotowała delikatny wzrost ilości rozstrzygnięć przetargowych.

Raport: Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie II kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-07-30

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2018 roku, ogłoszono 7317 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).