RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - sierpień 2018 roku.

data publikacji: 2018-09-28 godz (Cały dzień)

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Z raportu wynika, że w sierpniu 2018 roku ogłoszono 424 wyniki postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 8 mld zł.
Poniższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje. Analizie poddano wyłącznie rozstrzygnięcia zakończone wyborem wykonawcy zamówienia publicznego.

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp