Aktualności

Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – kwiecień 2018 r.

data publikacji: 2018-05-30

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.
W kwietniu 2018 roku ogłoszono 649 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę niemalże 1,4 mld zł. 

Branża IT – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w I kwartale 2018 roku.

data publikacji: 2018-05-13

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od stycznia do marca  2018 roku. Z raportu wynika, że w I kwartale 2018 roku, dokonano rozstrzygnięć 4537* przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. *Z tej puli 3486 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył tylko branży IT).

Rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2018 r. przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl

data publikacji: 2018-05-13

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2278 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

Ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie I kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-05-13

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie I kwartału 2018 roku, ogłoszono 8241 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

Rozstrzygnięte przetargi w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe – marzec 2018 r.

data publikacji: 2018-05-10

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej – podsumowanie I kwartału 2018 r. przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl

data publikacji: 2018-05-07

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w I kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że w analizowanym okresie w Polsce dokonano rozstrzygnięć 182 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W stosunku do poprzedniego okresu analizy - IV kwartału 2017r. branża odnotowała delikatny wzrost ilości rozstrzygnięć przetargowych.

RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w marcu 2018 r.

data publikacji: 2018-04-19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w marcu 2018 roku.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w marcu 2018 roku ogłoszono 73 wyniki postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej.

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w lutym 2018 roku.

data publikacji: 2018-03-19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

W lutym 2018 roku  opublikowano 368 informacji o rozstrzygniętych przetargach dotyczących branży budowlanej- obiekty wielkogabarrytowe. Ich łączna wartość wyniosła 874,6 mln zł.

RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w lutym 2018 r.

data publikacji: 2018-03-13

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej wlutym 2018 r.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.
Z raportu wynika, że w tym okresie upubliczniono  62 informacje o wyborze wykonawcy. Ich łączna wartość wyniosła niespełna 58 mln zł.

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w styczniu 2018 roku.

data publikacji: 2018-03-01

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

W styczniu 2018 roku opublikowano 395 informacji o rozstrzygniętych przetargach. Ich łączna wartość wyniosła 910 mln zł.

RAPORT: Branża Finansowo-bankowa – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w styczniu 2018 r.

data publikacji: 2018-03-01

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w styczniu 2018 roku.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z raportu wynika, że w styczniu 2018 roku ogłoszono 201 wyników postępowań przetargowych w branży finansowo-bankowej.