Aktualności

Raport: Rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej – podsumowanie II kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-07-30

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 1773 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu).

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w czerwcu 2018 roku.

data publikacji: 2018-07-24

W czerwcu 2018 roku opublikowano 495 informacji o rozstrzygniętych przetargach. Ich łączna wartość wyniosła 3,1 mld zł.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny

data publikacji: 2018-07-05

 

Składanie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny na podstawie art. 87 ust. 1 pzp   a wyjaśnienia z art. 90 ust. 1 pzp. nie są równoważne.  Przesłanką do uruchomienia procedury wyjaśniającej są wątpliwości zamawiającego. Wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wystąpienia rażąco niskiej ceny powinno być uzasadnione w prawidłowej podstawie prawnej.

 

Analiza rynku zamówień publicznych - materiały opatrunkowe

data publikacji: 2018-06-21

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży medycznej w zakresie materiałów opatrunkowych. Wynika z niego, że w Polsce w okresie od 1 marca do 31 maja 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 526 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą medyczną – materiały opatrunkowe.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w BZP oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED. Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Raport-Analiza branży budownictwo-obiekty na rynku zamówień publicznych

data publikacji: 2018-06-20

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży budownictwo-obiekty. Wynika z niego, że w Polsce w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2562 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą budowlaną – obiekty.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (94%), oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (6%).  Są one poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej – kwiecień 2018 r.

data publikacji: 2018-06-04

 

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowo-bankowej w kwietniu 2018 roku. Z raportu wynika, że w tym okresie zmonitorowano 99 wyników postępowań przetargowych w sektorze finansowo-bankowym. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 89,4 mln zł.