Aktualności

RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - Podsumowanie IV kwartału 2018 r.

data publikacji: 2019-01-23

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie IV kwartału 2018 roku, ogłoszono 8343 przetargi, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu).

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - listopad 2018 roku.

data publikacji: 2019-01-15

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.
Poniższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

RAPORT: Budownictwo wielkogabarytowe – rozstrzygnięte postępowania przetargowe - październik 2018 roku.

data publikacji: 2018-12-03

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Z raportu wynika, że w październiku 2018 roku opublikowano 427 wyników postępowań przetargowych w analizowanej branży.

RAPORT: Branża finansowa – bankowość i ubezpieczenia. Rozstrzygnięte postępowania przetargowe we wrześniu oraz październiku 2018 r.

data publikacji: 2018-11-28

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży finansowej - podbranżach: bankowej i ubezpieczeniowej we wrześniu oraz październiku 2018 roku.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Rozstrzygnięte przetargi w branży IT – podsumowanie III kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-11-19

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od lipca do września  2018 roku.
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

RAPORT: Rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej. Podsumowanie III kwartału 2018 r.

data publikacji: 2018-11-05

Serwis PressInfo.pl przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięte przetargi w branży fotowoltaicznej w III kwartale 2018 roku. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie w Polsce  dokonano rozstrzygnięć 234 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z tą branżą. W stosunku do poprzedniego okresu analizy - II kwartału 2018r. branża odnotowała delikatny spadek ilości rozstrzygnięć przetargowych.