Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD

data publikacji: 2019-03-20 godz. 08:15

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował bezpłatne narzędzie wspierające zarówno wykonawców jak i zamawiających w przygotowywaniu formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.

Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl

Źródło: uzp.gov.pl