Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert - już dostępny

data publikacji: 2019-02-27 godz. 07:28

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano Poradnik, zawierający przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz z praktycznym komentarzem.

Opracowanie podzielono na dwie części:
- w pierwszej omówiono zasady rządzące oceną ofert w zamówieniach publicznych. Ukazano możliwości oraz przykłady praktycznego zastosowania różnych kryteriów.
- druga część zawiera katalog kryteriów pozacenowych występujących w większości branż.


Prezentowane w Poradniku kryteria odnoszą się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz właściwości estetycznych przedmiotu zamówienia publicznego.
Materiał przygotowany został w oparciu o aktualny stan prawny. Celem opracowania jest pomoc w przygotowaniu właściwych kryteriów oceny, które umożliwią uzyskanie najlepszych produktów oraz usług.


Poradniki znajdziecie Państwo na stronie Urzędu:
Część 1: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/39774/Pozacenowe-kryt...
Część 2 : https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/39775/Pozacenowe-kryt...
Część 2 w wersji word: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0032/39776/Pozacenowe-kryt...

 

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych