Stabilizacja na rynku zamówień publicznych branży informatycznej

data publikacji: 2018-08-21 godz. 22:00

Branża informatyczna jest sektorem gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie. Nowe technologie obecne są wszędzie, i konieczne do sprawnego prowadzenia firm czy działania urzędów.  Świat zmierza w kierunku informatyzacji i automatyzacji procedur.

 

Zakłada się zwiększenie poziomu elektronizacji, dzięki czemu komunikacja pomiędzy ostatnim odbiorcą – jakim jest klient czy petent ma być szybsza, łatwiejsza.  Rozwiązania te powinny implikować wzrost ilości zamówień w tej branży. Teoria sobie, praktyka okazuje się inna. 

Brak zamówień powodem problemów

Od kilku lat branża IT zmaga się z dużymi problemami. Malejąca liczba zamówień przekładała się na kondycję finansową firm.  W ciągu ostatnich pięciu lat, jak wynika z raportu GUS, średni dług firm IT, widniejących w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, podwoił się. W 2013 r. wynosił średnio 14 tys. zł, obecnie to 28 tys. zł. W połowie marca 2018 roku łączne zadłużenie branży wyniosło ponad 265 mln zł.

Coś wreszcie ruszyło…

Widoczna poprawa koniunktury została zaobserwowana pod koniec 2017 roku.  Wzrosło zapotrzebowanie na oprogramowanie oraz usługi informatyczne. Zgodnie z prognozami w 2018 r, należy spodziewać się również wzrostu sprzedaży sprzętu IT.

Zdaniem analityków, korzystna sytuacja gospodarcza powinna mieć pozytywny wpływ na przychody branży IT. Coraz lepsze wyniki finansowe firm przyczyniają się do wzrostu inwestycji w nowoczesne rozwiązania informatyczne, będące często elementem przewagi konkurencyjnej. Administracja publiczna, po latach zastoju, również jest coraz bardziej aktywna. Warto tu wymienić najdroższy przetarg w branży informatyczno- telekomunikacyjnej ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem tego postępowania prowadzonego w trybie zamówień publicznych było Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 - Wdrożenie systemu GSM.  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS Sp. z o.o., która zobowiązała się do wykonania zamówienia za kwotę 2 268 056 000,00 zł.  Bez tego kontaktu wartość wszystkich podpisanych umów w okresie kwiecień-czerwiec byłaby zdecydowanie niższa.

Sektor publiczny ma do wydania duże pieniądze z perspektywy unijnej 2014-2020.  Jeśli nasz kraj nie wykorzysta tych środków, to nie tylko one przepadną, ale będzie miało to wpływ na kształt nowej prognozy finansowej. W najbliższych miesiącach można spodziewać się wzrostu zamówień publicznych w administracji państwowej i samorządowej.

Kolejnym impulsem do zwiększenia się ilości zamówień w branży informatycznej może być starzenie się sprzętu posiadanego przez wiele urzędów,  który nie spełnia już wymagań nowych wersji oprogramowania. Związane jest to nie tylko z rosnącymi wymaganiami programistów, ale również z potrzebą dostosowania się do nowych jakości, które mają być wprowadzane w obszarze komunikacji publicznej. Coraz więcej sugestii pada pod adresem poprawy jakości komunikacji na linii urząd-klient,  z naciskiem na komunikację elektroniczną, wyzwaniem będzie elektronizacja zamówień publicznych. Co prawda wprowadzenie tego rozwiązania, dla zamówień publicznych poniżej progów unijnych, zostało przesunięte na 1 stycznia 2020 roku,  faktem jest, że wszczynane są postępowania różne kwotowo. Nie mniej nie wszystkie urzędy dysponują odpowiednim sprzętem czy łączem teleinformatycznym. O to powinny zatroszczyć się znacznie wcześniej, i tu kolejna szansa dla firm informatycznych.

Firmy szukają nowych rozwiązań

Sposobem na mniejsze problemy z portfelem zamówień jest dywersyfikacja źródła przychodów pod względem produktowym oraz geograficznym. To rozwiązanie stosowane jest z powodzeniem przez największe firmy informatyczne takie jak Asseco Poland czy krakowski Comarch.  Niestety, marazm zamówień publicznych odcisnął się nawet na największych podmiotach. Przykładem może być Sygnity, które próbuje polubownie zakończyć spór z Ministerstwem Finansów dotyczącym e-Podatków. Równolegle przeprowadza proces restrukturyzacji swojego biznesu.

Jak wynika z przeprowadzonych przez serwis Pressinfo.pl analiz, obecnie sytuacja na rynku zamówień publicznych sektora informatycznego nieco się ustabilizowała. Wartość końcowa wszystkich przetargów, w których wystąpiła branża informatyczna w II kwartale 2018 roku wyniosła 3 668 039 127 zł. Dla porównania w I kwartale tego roku  była to kwota 2 188 196 702 zł.  Ilość zamówień publicznych rozstrzygniętych pozytywnie, czyli zakończonych wyborem wykonawcy przetargu utrzymuje się na poziomie porównywalnym z poprzednim kwartałem.  Wydaje się, że odbicie, które rozpoczęło się w końcówce 2017 roku, ma swoją kontynuację również w pierwszej połowie 2018 roku, a branża informatyczna najgorszy etap w zamówieniach publicznych ma już za sobą.  Według prognoz ekspertów rynek IT w 2018 roku może wzrosnąć nawet o ok. 6%.


Źródło: rp.pl oraz dane analityczne Pressinfo.pl


            Opracowanie: R. Polisiakiewicz