RAPORT: Ogłoszone przetargi energoelektryczne - II kwartał 2019 r.

data publikacji: 2019-08-07 godz. 09:23

Serwis Pressinfo.pl przygotował raport podsumowujący ogłoszone przetargi w branży energoelektrycznej. Wynika z niego, że w Polsce w okresie II kwartału 2019 roku, ogłoszono 8169 przetargów, których przedmiot był związany z tą branżą (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których energoelektryka występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ona część składową większego przetargu). 

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia opublikowane w: Internecie (82%), BZP (14%), Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych - TED (3),  w Prasie Lokalnej i Ogólnopolskiej (niespełna 1%) oraz informacja własna (niespełna 1%), i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Z puli wszystkich ogłoszonych przetargów, 6082 przedmiotów zamówienia odnosiło się wyłącznie do branży energoelektrycznej, czyli nie występowały w innych branżach (całość zamówienia dotyczyła wyłącznie branży energoelektrycznej). 

zaloguj się, aby uzyskać pełny dostęp