Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku koryt...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 5317637
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2020-06-30
branża Sprzątanie ,
Wodno - kanalizacyjna
podbranża sprzątanie terenu , obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77300000, 90470000, 90523000, 90600000, 90640000, 90641000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 850 647,30 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pas...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się