Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4677393 2018-11-18 Małopolskie REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY BUDYNKU DLA POTRZEB ARCHIWUM POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677396 2018-11-18 Termomodernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” przy ul. Szlenkierów 8 w Warszawie – ETAP 1 Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677397 2018-11-18 Termomodernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” przy ul. Szlenkierów 8 w Warszawie – ETAP 1 - ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677251 2018-11-17 Mazowieckie Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów lotniczych wraz z opcją transportu pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz wskazanym portem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677250 2018-11-17 Wielkopolskie Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Bystra- Sidzina Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZ.272.24....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677264 2018-11-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677266 2018-11-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677267 2018-11-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677271 2018-11-17 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa urządzeń mobilnych II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzeń mobilnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677272 2018-11-17 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa stanowiska do charakteryzacji struktur elektronicznych dla azotków mikrofalowych monolitycznych układów sca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677287 2018-11-17 Łódzkie II.1.1) Nazwa: DUC Jarosław – Dostawa ciągników komunalnych (rolniczych) z osprzętem wraz z rozładunkiem dla potrzebDziału Utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677290 2018-11-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Przenośny system do badania gryzoni II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677295 2018-11-17 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zrobotyzowanego systemu do ultradźwiękowego pomiaru grubości materiału, ZP-DS-101/18 II.1.4) Krótki opis: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677309 2018-11-17 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, oraz gminy Parzęcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677312 2018-11-17 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 - Wykoszenie roślinności w korycie i na wałach Masłówki w km 0+000-31+750 i Radęcy w km 0+000-2+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677314 2018-11-17 II.1.1) Nazwa: Usługi sprzątania w strefie ogólnodostępnej oraz technicznej budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677315 2018-11-17 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Opracowanie i wykonanie systemu rekrutacyjnego oraz jego utrzymanie i rozwój II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677317 2018-11-17 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Usługa wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych drzew – numer postępowania POZ.WOP.260.55.2018 II.1.4) Krótki opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677318 2018-11-17 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie badania pn. Analiza struktury, potencjału i trendów rozwojowych branży opakowaniowej na Mazowszu II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677319 2018-11-17 II.1.1) Nazwa: Sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratorium ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677320 2018-11-17 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000: Bagna Izbickie” w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677322 2018-11-17 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadnie nr I II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr I:Obejmujące:a) zimowe utrzymanie dróg o długości 142,80...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677325 2018-11-17 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Posadzenie i pielęgnacja 183 szt. drzew na terenie dzielnic: Śródmieście, Wisła II.2.4) Opis zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677329 2018-11-17 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Teren gminy Kęty II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zakres usługi:Zamówienie obejmuje świadczenie usług związan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677330 2018-11-17 II.1.1) Nazwa: Zamówienie na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677331 2018-11-17 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677343 2018-11-17 II.1.1) Nazwa: Dokończenie montażu oraz naprawa układów technologicznych w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. II.1.4) Krótki opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677344 2018-11-17 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: KONTRAKT Z-3/W „Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Torunia”. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677345 2018-11-17 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677348 2018-11-17 II.1.1) Nazwa: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy–Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)