Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5474048 2020-11-24 II.1.1) Nazwa: Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474054 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474056 2020-11-24 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474058 2020-11-24 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa stanowiska do nanoszenia powłok polimerowych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/59/TB II.1.4) Krótki opis: 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474062 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji oznakowanej II.1.4) Krótki opis: Dostawa obejmuje samoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474069 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa 1 sztuki samochodu typu pick-up w policyjnej wersji nieoznakowanej finansowana ze środków Samorządu Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474073 2020-11-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostarczenie laptopów, tabletów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474063 2020-11-24 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Zestawy i materiały obłożeniowe 1 "Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego/zabiegów w obrębie kończyny dolnej; Skł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474076 2020-11-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Serwety operacyjne 1 "Zestaw serwet uniwersalnych do długich procedur- Skład zestawu: -1 x serweta wzmocniona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474084 2020-11-24 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474077 2020-11-24 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Materiały chłonne 1 Podkłady ginekologiczne chłonne, zbudowane z masy celulozowej bedącej częścią chłonną, owin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474078 2020-11-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zestawy obłożeniowe 1 "Zestaw serwet do laparoskopii 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474097 2020-11-24 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krótki opis: 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474100 2020-11-24 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rękawice diagnostyczno-medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne o przedłużonym mankiecie II.2.4) Opis zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474079 2020-11-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 Rękawice diagnostyczno-medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474101 2020-11-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Rękawice nitrylowe do sterylizacji i mycia narzędzi Rękawice nitrylowe, niesterylne do sterylizacji i mycia nar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474119 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa komputerów przenośnych II.1.4) Krótki opis: 1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.2. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474121 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne dostawy części lotniczych do samolotów DA-20 C1 II.1.4) Krótki opis: 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474126 2020-11-24 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474127 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa serwisu pogwarancyjnego kluczowych urządzeń sieciowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474128 2020-11-24 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dystrybucja energii elektrycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474134 2020-11-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474137 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474140 2020-11-24 Śląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie modelu finansowego w związku z realizacją założeń projektu Tran-Borders II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474143 2020-11-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Jachowicza w Rzeszowie II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474145 2020-11-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia ryzyk lotniczych. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem przetargu nieogr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474156 2020-11-24 II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474116 2020-11-24 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 Produkty lecznicze 1 Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp.(polietylen) op. 165 2 Natrium chloratum 0,9% 10ml x 50 am...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474149 2020-11-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Produkty lecznicze 1 Atorvastatin 80 mg x 30 tabl.powl. op. 40 2 Atorvastatine 0,01 x 30 tabl. op. 70 3 A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5474282 2020-11-24 Opolskie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) Programu współpracy transgranicznej Intereg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)