Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5614439 2021-02-26 Wielkopolskie Ubezpieczenie pojazdów Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2024 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614442 2021-02-26 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP.25.3.14.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku G Uniwersytec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614424 2021-02-26 Mazowieckie Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w pobliżu drogi ekspresowej nr 8 (odcinek Jeżewo Stare – Mężenin) na Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614425 2021-02-26 Mazowieckie Kredyt długoterminowy w kwocie 3200000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny zadania "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614427 2021-02-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/40/2020 1 Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614429 2021-02-26 ROZBUDOWA UL. KISIELEWSKIEGO I MALBORSKIEJ W GMINIE JABŁONNA WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614430 2021-02-26 Śląskie Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem budynków przy ul. Kasztanowej 1, 1a, Urbana 4 i ul. Kasztanowej 3 ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614431 2021-02-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.51.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614432 2021-02-26 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BR.271.1.28.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Wykonanie remontów cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614434 2021-02-26 Wielkopolskie DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STRZESZYNIE - MEBLE W RAMACH PROJEKTU PN. „KOMPLEKSOWY ROZWÓJ PLA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614435 2021-02-26 Mazowieckie Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614436 2021-02-26 Mazowieckie Świadczenie usługi zabezpieczenia sprawności elementów elektryczno-mechanicznych wchodzących w skład technicznych urządzeń wspoma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614558 2021-02-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 107689 R Szkodna – Pańskie w miejscowości Szkodna w km 0+000-0+900

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614559 2021-02-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 107682 R relacji Zagorzyce – Wąwozy w miejscowości Zagorzyce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614560 2021-02-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 18 w miejscowości Boreczek (Knieja) etap III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614561 2021-02-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Przebudowa ul. Tomasza Dyły na osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim (dz. nr ewid. 2096)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614418 2021-02-26 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej w Zagorzycach Górnych na dz. nr ewid. 5267

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614420 2021-02-26 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614562 2021-02-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 3053 w Zagorzycach Dolnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614567 2021-02-26 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614421 2021-02-26 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompleksowe usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w miarę potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614422 2021-02-26 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa mięsa i wędln

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614613 2021-02-26 Małopolskie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Alwerni na dz.nr 1019 zlokalizowanej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4, obręb 001 Alwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614575 2021-02-26 Mazowieckie Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614578 2021-02-26 Małopolskie PRACE KONSERWACYJNO – REMONTOWE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614591 2021-02-26 Mazowieckie Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.53.2020 Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614592 2021-02-26 Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.BI.D-3.2411.27.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614595 2021-02-26 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulicy Dworzyska w Chełmnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.271.20.2020.PD Przedmiotem zamówienia są Robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614597 2021-02-26 Śląskie Dostawa oboju Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NOSPR/15/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5614598 2021-02-26 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.271-42/20 Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego, zgodnie z załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)