Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5700757 2021-06-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet II DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700764 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: pakiet III DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700765 2021-06-22 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: pakiet IV DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700766 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: pakiet V DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700767 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: pakiet VI DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700768 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: pakiet VII DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700769 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: pakiet VIII DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700770 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: pakiet IX DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700771 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: pakiet X DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700772 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: pakiet XI DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700773 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: pakiet XII DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700774 2021-06-22 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: pakiet XIII DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700775 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: pakiet I DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700756 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - MYCIE, DEZYNFEKCJA I PIELĘGNACJA RĄK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700776 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - DEZYNFEKCJA SKÓRY PACJENTA PRZED WKŁUCIAMI, PUNKCJAMI I ZABIEGAMI CHIRURGICZNYMI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700777 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700778 2021-06-22 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - MYCIE I DEZYNFEKCJA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700779 2021-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V - DEZYNFEKCJA RAN I BŁON ŚLUZOWYCH, OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA RAN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700780 2021-06-22 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W WYBRANYCH OBSZARACH SZPITALA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700781 2021-06-22 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część VII - PREPARATY DO AUTOMATYCZNEGO PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700782 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Część VIII - SPIRYTUS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700783 2021-06-22 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część IX - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI MAŁYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700784 2021-06-22 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Część X - DEZYNFEKCJA INSTRUMENTARIUM ENDOSKOPOWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700785 2021-06-22 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Część XI – DEZYNFEKCJA TERMOLABILNEGO WYROBU MEDYCZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700811 2021-06-22 Rozbudowa Systemu Dostępu do Zasobów Sieciowych CISCO Identity Service Engine (ISE) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700809 2021-06-22 Łódzkie Dostawa kontenerów i pojemników na wyposażenie PSZOKu w Cegłowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn.: „Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700812 2021-06-22 Pomorskie „Przebudowa i rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach zadania „Pętla Żuław-ska – rozbudowa Portu Jachtowego w Kryn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700810 2021-06-22 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Najem dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową w tym: jedna kosiarka bijakowa tylno-bo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700826 2021-06-22 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Najem podnośnika koszowego (z operatorem) o wysięgu 20 m lub 25 m do pielęgnacji i wycinki drzew.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5700841 2021-06-22 Małopolskie Rozbudowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Wrocław o obiekty pod infrastrukturę techniczno-administracyjną na terenie MPL Wroc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)