Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5408361 2020-09-25 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408366 2020-09-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408368 2020-09-25 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V – odc. Ina – Kozy, Drawsko Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408370 2020-09-25 II.1.1) Nazwa: Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408372 2020-09-25 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408373 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408378 2020-09-25 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408382 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego II.1.4) Krótki opis: Dostawa akceleratora liniowego wysokoenerg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408387 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa paliw dla ARP S.A. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla Agencji Rozwoju Przem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408389 2020-09-25 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Dostawa ekstraktu kawy zbożowej (MAT/120/U/2020) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ekstrakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408402 2020-09-25 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SX-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Fel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408409 2020-09-25 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli klubowych i tapicerowanych oraz mebli do doposażenia Ośrodka w Omulewie – postępowanie nr 27/D II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408418 2020-09-25 II.1.1) Nazwa: EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408420 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: AC/BZP/242-137/2020 Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408432 2020-09-25 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 3 opony zimowe II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408436 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408440 2020-09-25 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna oryginalnych materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów do jednostek organizacyjnych Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408445 2020-09-25 II.1.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408447 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: AC/BZP/242-091/2020 Dostawa układu laserowego w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408466 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408467 2020-09-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawów radiotelefonów do łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408469 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408476 2020-09-25 II.1.1) Nazwa: Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Budowa ulicy zbiorczej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Krakowskiej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408479 2020-09-25 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408480 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408482 2020-09-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408485 2020-09-25 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Monitoring hydrologiczny na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408489 2020-09-25 II.1.1) Nazwa: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408495 2020-09-25 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5408497 2020-09-25 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)