Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5804519 2021-09-24 Dolnośląskie Zamówienie z wolnej ręki: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami remonterem dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806073 2021-09-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Remont ulicy Sienkiewicza na odcinku ulic Wigury - Tymienieckiego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806242 2021-09-24 Śląskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806245 2021-09-24 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawy urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806135 2021-09-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) ; znak postępowania ZZP-97/21 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806471 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia medycznego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa wyposażenia medycznegoZad. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806537 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości II.1.4) Krótki opis: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806543 2021-09-24 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.Rb.7.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie basenu solankowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806575 2021-09-24 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zorganizowanie iadministrowanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Wolsztyna w latach 2021-2024. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806579 2021-09-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 27.170.000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806620 2021-09-24 Śląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług polegających na opróżnianiu pojemników i wywozie odpadów komunalnych z internatu przy ul. Zawiszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806624 2021-09-24 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806632 2021-09-24 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gidle II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806649 2021-09-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806668 2021-09-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie konserwacji oraz naprawurządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806750 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Usługi czyszczenia urządzeń energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie II.1.4) Krótki opis: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806139 2021-09-24 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806517 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Dostawa artykułów żywnościowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa artykułów żywnościowychZad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806546 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Projekt i wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806615 2021-09-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa organizacji Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806625 2021-09-24 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806630 2021-09-24 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806661 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lutomierskiej na odcinkuod ul. Wrześnieńskiej do ul. Klonow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806729 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Budowa nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enea Operator sp. z o.o., w tym nowej siedziby RD Stargard i Poster...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806736 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb nowej lokalizacji UP Dąbrowa Górnicza 9,ul. Warszawska 52 II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806758 2021-09-24 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Diagnostyka, przeglądy i konserwacja oraz naprawa systemów i instalacji ochrony ppoż. na terenie Oddziału Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806760 2021-09-24 II.1.1) Nazwa: Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Katowice II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5807023 2021-09-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PAKIET 4 1 Aparaty do nieinwazyjnej oceny struktur anatomicznych mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5807024 2021-09-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET 5 1 Aparaty do nieinwazyjnej oceny struktur anatomicznych mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5806058 2021-09-24 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Remont drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Bagno - Żurawnica od km 68+510 do km 69+480 dł. 0,970 km II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)