Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4950396 2019-07-19 Śląskie Druk dostawa, 7 publikacji Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku, oprawie i dostawie do siedziby zamawiająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950419 2019-07-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.272.3.2019 1. Nazwa zadania: Pierwsze kompleksowe nasadzenia wzdłuż ul. Wojska Polsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950408 2019-07-19 Wielkopolskie Budowa parkingu wraz z dojściami i dojazdami, siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia terenu przy ulicy Grodzieckie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950395 2019-07-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/1/2019 Zmniejszenie emisji CO2 prze poprawę efektywności energetycznej w zabytkowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950404 2019-07-19 Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy) budynku przy ulicy Andersa 9, zgodnie z PFU. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950448 2019-07-19 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ORI.272.1.11.2019 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950433 2019-07-19 Lubelskie Przebudowa ulic: Racławicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950430 2019-07-19 Mazowieckie Wykonanie czteroetapowego remontu czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Puławskiej 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950427 2019-07-19 Podlaskie Dostawa paliw płynnych dla Gminy Janów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Os.271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest niery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950420 2019-07-19 Pomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G – od granicy miasta Pelplin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950402 2019-07-19 Dolnośląskie Dostawa regałów magazynowych do internatu w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 5 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-OK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950400 2019-07-19 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OZP/27/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj kurzych dla Zamawiającego. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950452 2019-07-19 Mazowieckie Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950444 2019-07-19 Mazowieckie Przebudowa pomieszczeń stolarni na zespół pomieszczeń muzyków w Filharmonii Narodowej w Warszawie Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950437 2019-07-19 Wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach V Edycji Budżetu Obywatelskiego pt.: „Rewitalizacja placu Braci Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950426 2019-07-19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 24/LOG/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950418 2019-07-19 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hermanowej Przedmiot zamówienia obejmuje dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950409 2019-07-19 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK.271.6.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo w zakresie określonym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950405 2019-07-19 Remont łazienek w kwaterach internatowych na X i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950467 2019-07-19 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ziemniaki, ziemniaki młode (wczesne).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950468 2019-07-19 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świeży drób CPV 15112100 – 7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950451 2019-07-19 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Owoce, warzywa i podobne produkty (z wyłączeniem ziemniaków).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950469 2019-07-19 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000 – 9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950450 2019-07-19 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dom Studencki JURAND ul.Piątkowska 94A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950449 2019-07-19 Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPiI.271.6.2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950490 2019-07-19 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950446 2019-07-19 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM, PROWADZENIEM I ZARZĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950518 2019-07-19 Mazowieckie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZ.271.5.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950508 2019-07-19 Wielkopolskie Dostawa i montaż serwera sieciowego z oprogramowaniem do digitalizacji i rejestracji korespondencji przychodzącej Archiwum Państw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4950511 2019-07-19 Mazowieckie Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)