Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6435880 2022-12-09 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów słuzbowych Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435883 2022-12-09 Pomorskie II.1.1) Nazwa: dostawa mebli w ramach wyposażenia internatowego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435884 2022-12-09 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa licencji subskrypcyjnych oprogramowania typu środowisko zarządzania infrastrukturą OPD w tym Cisco UCS i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435879 2022-12-09 Wielkopolskie Zakup mikroskopu neurochirurgicznego. Mikroskop neurochirurgiczny szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435891 2022-12-09 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435894 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 – ENOXAPARINUM NATRICUM 300mg/3ml Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435876 2022-12-09 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: PAKIET 1 - ENOXAPARINUM NATRICUM 20mg/0,2ml 1 Enoxaparinum Natricum 20mg/0,2ml Roztwór do iniekcji 10 ampuł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435874 2022-12-09 Mazowieckie LA.280.24.2022 Sukcesywne dostawy leku lumazyran do leczenia chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1. Lumasiranum 94,5mg/0,5m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435909 2022-12-09 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435914 2022-12-09 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług ochrony obiektów, bezpieczeństwa i mienia w budynkach użytkowanych przez Sądy Rejonowe przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435917 2022-12-09 II.1.1) Nazwa: Dostawa aparatu do tlenoterapii POIS.11.03.00-00-0057/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435912 2022-12-09 Mazowieckie DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Idursulfase 2mg/ml;3 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji fiol 200

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435919 2022-12-09 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej w ulicach Przyrzecze i Modlińska Dn 0,2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435921 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanowi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435978 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 59 NAZWA: Pakiet 59 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435982 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 63 NAZWA: Pakiet 63 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436006 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 87 NAZWA: Pakiet 87 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436008 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 89 NAZWA: Pakiet 89 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436022 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 103 NAZWA: Pakiet 103 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436050 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 130 NAZWA: Pakiet 130 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436072 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 152 NAZWA: Pakiet 152 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436080 2022-12-09 CZĘŚĆ NR: 160 NAZWA: Pakiet 160 II.2.4) Opis zamówienia: Leki, wyroby medyczne uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435893 2022-12-09 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet 1 1 Aciclovir proszek do przygotowania roztw.infuz. 0,25 x 5 fiol. op. 20 2 Adrenalinum 0,1 % x 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435910 2022-12-09 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil 200/245 mg tabletka 30 opak. 2000 Wymagania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435920 2022-12-09 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 1 Phytomenadione 0,01/1 ml x 10 amp op. 300

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436084 2022-12-09 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Tenofovir disoproxil 245 mg tabletka 30 opak. 50 Wymagania Zamawiającego w specyfikacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435922 2022-12-09 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 1 Propofol 1% emulsja MCT/LCT 0,01/1ml x 5 amp. 20ml op. 700

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6435923 2022-12-09 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet 5 1 Ticagrelolum 0,09 x 56 tabl.powl. op. 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436093 2022-12-09 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Przygotowanie analizy ekonomicznej, dotyczącej korzyści społeczno-gospodarczych w zakresie przyszłego wykorzyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436094 2022-12-09 II.1.1) Nazwa: Zakup taboru transportowego służącego do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Potęgowo II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)