Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384159 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632593 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zakup wyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662828 2020-09-28
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692873 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632861 2020-09-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie Numer referencyjny: IN.271.9.2020.MŁ 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684626 2020-09-30
godz. 10:30
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3 Numer referencyjny: DIN-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684711 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie Numer referencyjny: KZP.271.3.20.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684714 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica Numer referencyjny: KZP.271.3.21.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684715 2020-10-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie Numer referencyjny: KZP.271.3.22.2020 Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700180 2020-10-05
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. Fred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7643818 2020-10-06
godz. 08:45
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy AL. W. KORFANTEGO 84 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698165 2020-10-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ROZBUDOWA BAZY REHABILITACYJNEJ, KTÓRA UMOŻLIWI POBYT DZIECI Z OPIEKUNAMI Numer referencyjny: ZP/PN/10/2020 Projektowany budynek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703694 2020-10-06
godz. 10:45
Mazowieckie Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698010 2020-10-07
godz. 09:00
Śląskie „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468769 2020-10-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo Numer referencyjny: OŚ.271. 1.2020.KK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7641477 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384189 2020-10-15
godz. 09:00
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski Numer referencyjny: ZP.271.03.2020.RR CZĘŚĆ 1: a) wykonanie dokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577159 2020-10-15
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu Numer referencyjny: PA.271.1.16.2020 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385902 2020-10-15
godz. 10:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice” Numer referencyjny: ZP-4/2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418918 2020-10-15
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385962 2020-10-15
godz. 12:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7426750 2020-10-16
godz. 09:00
Śląskie Usługa serwisowania rezonansu magnetycznego Numer referencyjny: 30/EZP/20 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisowania rezon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453442 2020-10-16
godz. 11:30
Warmińsko-Mazurskie Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach Numer referencyjny: IRG.271.36.2020 Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639945 2020-10-21
godz. 10:45
Wielkopolskie Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni Numer referencyjny: ZP-271/43/WIK-RI/2020 Zakres rzeczowy zamówienia: 1) część 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-10-22
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7679586 2020-10-29
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)