Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070219 2022-08-15 Łódzkie
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070218 2022-08-15 Opolskie
Zakup energii elektrycznej do obiektów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070217 2022-08-15 Łódzkie
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070216 2022-08-15 Pomorskie
Dostawa produktów spożywczych na potrz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070215 2022-08-15 Śląskie
Sukcesywna dostawa węgla sortymentu eko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070214 2022-08-15 Łódzkie
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070213 2022-08-12 Lubuskie
usługi cateringowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070212 2022-08-12 Mazowieckie
Dostawa jednego średniego samochodu spe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070211 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa licencji aktywacyjnych (subskryp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070210 2022-08-12 Małopolskie
Całodobowa ochrona terenu wraz z zabudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070209 2022-08-12 Małopolskie
Realizacja pierwszego etapu budowy i prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070208 2022-08-12 Dolnośląskie
Zakup pakietów wsparcia dla 2 licencji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070207 2022-08-12 Mazowieckie
Usługa migracji z Jira Software Server ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070206 2022-08-12 Pomorskie
Zakup sprzętu biurowego na potrzeby Izb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070069 2022-08-12 Łódzkie
Zakup i montaż elektronicznego systemu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070205 2022-08-12 Mazowieckie
Usługa druku tomiku poezji The Romantic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070204 2022-08-12 Dolnośląskie
Dostawę materiałów do zabiegów ortop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070203 2022-08-12 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070070 2022-08-12 Mazowieckie
Zakup serwisu DWDM
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070202 2022-08-12 Podkarpackie
Dowóz uczniów do szkół podstawowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070072 2022-08-12 Pomorskie
Przebudowa dróg i mostów uszkodzonych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070073 2022-08-12 Zachodniopomorskie
„POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070201 2022-08-12 Pomorskie
Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usług...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070074 2022-08-12 Wielkopolskie
dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070200 2022-08-12 Łódzkie
Utworzenie Domu Seniora w ramach realiza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070199 2022-08-12 Dolnośląskie
Remont drogi powiatowej 1011D od końca ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070198 2022-08-12 Małopolskie
„Głęboka termomodernizacja budynku S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070220 2022-08-12 Podlaskie
Budowa i remont SSWiN z KD
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070197 2022-08-12 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070076 2022-08-12 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu