Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1130349 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Prowadzenie Punktu selektywnej zbiórki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130371 2023-01-27 Mazowieckie
Dowóz uczniów do szkół podstawowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130372 2023-01-27 Podkarpackie
Testy dla mikrobiologii oraz odczynniki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130369 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Zam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115223 2023-01-27 Mazowieckie
Dostawa produktów żywnościowych do st...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130375 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130376 2023-01-27 Podkarpackie
Odbiór ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130374 2023-01-27 Mazowieckie
Zakup energii elektrycznej na potrzeby G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130373 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Odbiór odpadów komunalnych i zagospoda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130377 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Wiś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115227 2023-01-27 Wielkopolskie
Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130378 2023-01-27 Mazowieckie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130381 2023-01-27 Podkarpackie
Nadzór autorski i serwis oprogramowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130380 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Silik...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130382 2023-01-27 Wielkopolskie
Przebudowa drogi gminnej położonej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130383 2023-01-27 Podkarpackie
Serwis sprzętu endoskopowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115151 2023-01-27 Opolskie
Dostawa zestawu endoskopowego do pracown...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130384 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi „mazurowskiej” –...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115167 2023-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa i modernizacja starej częśc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130385 2023-01-27 Wielkopolskie
Budowa i modernizacja infrastruktury ku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130386 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi wewnętrznej do stadio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130352 2023-01-27 Zachodniopomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1130387 2023-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Zakup wyposażenia do gabinetów i pomie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115253 2023-01-27 Wielkopolskie
"Rozbudowa i przebudowa Publicznego Prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1115177 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130388 2023-01-27 Wielkopolskie
Dowoz dzieci do szkół i przedszkola w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130389 2023-01-27 Podkarpackie
Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130391 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Ochrona fizyczna budynków i obiektów M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130379 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Odbiór odpadów komunalnych i zagospoda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1130393 2023-01-27 Zachodniopomorskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu