Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Projekt i budowa ekranów akustycznych oraz...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6224905
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-05
branża Drogownictwo ,
Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , projekt drogowy
kody CPV 45220000, 71320000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 15 672 435,58 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Projekt i budowa ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń w ciągu dr. eksp.nr S8–na odc....
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego , projekt drogowy

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6270220 2022-08-08 KAMADEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO DROGOWYCH Część nr: Nazwa: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach wykonania dwóch zadań opisanych poniżej. 4.2. Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi gminnej wewnętrzn...
6272099 2022-08-09 BISEK-ASFALT MICHAŁ BISEK Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej Zabłoto” - wykop koryta - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i mieszanki mineralno-bitumicznej - nawierzchnia z mie...
6271356 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, NA ODCINKU OD UL. KORZENNEJ DO UL. JANA III SOBIESKIEGO – ZADANIE 1 II.2....
6272378 2022-08-09 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWO-MOSTOWE DROG-BUD FRANCISZEK FRYC CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont przy użyciu remonterów, emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami Remont przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na gorąco (wbudowanie ręczn...
6272048 2022-08-09 HALINA DOSTAŁ-REKTO Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 uPzp, w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na zap...
6271789 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni drogi o długości ok. 883 m oraz chodników i zjazdów ul. Rembowskiego w Zgierzu stanowiącej drogę gminną zlo...
6271787 2022-08-09 BULLAIT ANDRZEJ CIUCHTA Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku o podbudowie z kruszyw z elementami prefabrykowanymi nie związanymi trwale z gruntem małą architekturą wraz z miastecz...
6271357 2022-08-09 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE II.1.1) Nazwa: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy lub przebudowy drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstan...
6273923 2022-08-10 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej polegających na naprawie zniszczonych, nieprzejezdnych oraz trudno przejezdnych dróg l...
6273650 2022-08-10 FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI 2 FIRMA DROGOWA ANDAR S.C. A.D. BIAŁOBRZYCCY Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia są Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w 2022 roku na terenie Gminy Rogoźno. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: Napraw...