Wyniki przetargu na: II.1.1) Nazwa: Leczenie szpitalne - Programy lekowe II.1.4)...

   
Analizuj Wynik przetargu nr 6224975
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data ogłoszenia informacji 2022-07-05
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85120000
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
wartość 1 791 299,90 PLN
temat II.1.1) Nazwa:
Leczenie szpitalne - Programy lekowe
II.1.4) Krótki opis:
Leczenie szpitalne - Programy lekowe
II.2.4) Opis zamów...
Dane zwycięzcy
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE WYNIKI PRZETARGÓW Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Data ogł. Wygrywający Temat
6250835 2022-07-19 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: W zakresie Części 3: POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH w wymiarze nieprzekraczającym 120 h od dnia podpisania umowy do 20.12.2022 r.: usługi świadczone w formie ...
6246428 2022-07-19 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi orzecznictwa lekarskiego w ramach procesu rekrutacji i kwalifikacji uczestników...
6250717 2022-07-25 NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ PATOLOG S.C. J&J GŁOWACCY PRACOWNIA PROFILAKTYKI I DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ II.1.1) Nazwa: Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych oraz wykonywanie sekcji ...
6255119 2022-07-26 NIE OPUBLIKOWANO CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ZADANIE 7 USŁUGI PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić cykl usług pielęgniarstwa środowiskowego w łącznej il...
6258359 2022-07-28 **** DANE PRYWATNE **** Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Terapii Izotopowej.
6262365 2022-08-01 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA MAJA KSZCZOTEK Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Zaangażowanie do projektu lekarza psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach działania ODPR dla dim
6262919 2022-08-01 CENTRUM ROZWOJU I TERAPII MOWY KARINA ZIELIŃSKA CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Psycholog Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 380 godzin. Zakres obowiązków Psychologa: • po powołaniu w skład zespoł...
6265399 2022-08-03 **** DANE PRYWATNE **** Część nr: 5 Nazwa: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia całodobowych dyżurów medycznych w Oddz. Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii...
6265041 2022-08-03 **** DANE PRYWATNE **** Część nr: 1 Nazwa: Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego w godz.ordynacji Oddz. Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii oraz w Por. Pulmonologii ...
6266830 2022-08-04 MEDALLPHARM SP. Z O.O. Część nr: Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym w ramach projektu pn. „Badanie kliniczne fazy I b / ...