Budowa infrastruktury sanitarnej – przyłączy kanalizacji...

   
Inwestycja nr 1067524
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-08-05
Zamówienia planowane
branża inwestycji Wodno - kanalizacyjna
przedmiot Budowa infrastruktury sanitarnej – prz...
województwo Lubuskie
inwestor
Szczegóły informacji widoczne są po zamówieniu dostępu.

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE INWESTYCJE Z BRANŻY: Wodno - kanalizacyjna

       
nr Data Inwestor Przedmiot
1063228 2022-07-22 URZĄD GMINY DOMINOWO Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz-Borzejewo
1063193 2022-07-22 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE Budowa podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności 60m3
1064615 2022-07-27 GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE Przebudowa części wlotowej przepustu na potoku Krzyszkowickim w ciągu ulicy Krakowskiej w Wieliczce
1064799 2022-07-27 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych
1064434 2022-07-27 NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C.  Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędu (studni S1B i S1C) dla ujęcia wody z utworó...
1066061 2022-08-01 URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie - I etap
1066162 2022-08-01 URZĄD GMINY ROŚCISZEWO Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo
1066550 2022-08-02 URZĄD GMINY GÓRA KALWARIA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnejw miejscowości Łubna-roboty budowlane
1068343 2022-08-08 URZĄD GMINY ŁĘCZYCA Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca w ramach projektu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej s...
1069261 2022-08-10 URZĄD DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Remont przepompowni wód opadowych przy ul. Michałowicza w Warszawie.