Zlecenie 8373502 - TZP-002/31pU/2021 Wymiana instalacji wodno –...

   
Zamówienie 8373502 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-03
przedmiot zlecenia
TZP-002/31pU/2021 Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOT POST
POWANIA: 1 Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 13 Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie starych rur instalacji kanalizacyjnej (piony i leżak), ułożenie nowych rur PVC, rozebranie starych rur instalacji wodnej (piony i leżak), ułożenie nowych z tworzyw sztucznych wraz z montażem wodomierzy, i robotami towarzyszącymi zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. wyceny prac należy dokonać o załączony przedmiar, a kosztorys ofertowy załączyć do oferty. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie również do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) przedmiar.pdf sanitarna -instalacj [...].doc 1 robota budowlana
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje wewnętrzne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się