Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Przetargi i zamówienia - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
5826830 2018-03-23 Dolnośląskie Montaż 264 szt (132 kpl.) regulacyjnych zaworów podpionowych w budynkach Spółdzielni.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5875416 2018-03-23 Wielkopolskie Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz c.w.u dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym ul. Dąbrowsk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5891242 2018-03-23 Dolnośląskie TT-15.1-27/18 Wykonywanie usług serwisowych przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz wymiany elementów zużywających się w urządzeni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5892169 2018-03-23
godz. 05:38
Mazowieckie Zlecę wykonanie instalacji wod kan Wilanów , Warszawa Zlecę wykonanie instalacji wod kan w 2 budynkach jednorodzinnych jednopiet...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5869915 2018-03-23
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Wernera 22, przebudowa węzła cieplnego c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5876599 2018-03-23
godz. 08:30
Śląskie ZDP/PN/R/11/18 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JANASA W KATOWICACH

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5872996 2018-03-23
godz. 08:45
Zachodniopomorskie ROBOTY KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH W LEŚNICTWACH LUBIN I GOSŁAW Numer referencyjny: SA.270.1.3.2018 Przedmiotem zamówienia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5866252 2018-03-23
godz. 09:00
Śląskie Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni Numer referencyjny: ZP.271.4.2018 Przedmiotem zamówienia jest całkowite prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5861906 2018-03-23
godz. 09:00
Śląskie Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 4a – 4b w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie instalacji ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5864289 2018-03-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa studni głębinowej w Wiskitnie. Numer referencyjny: IPP-ZP.271.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budow...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5864965 2018-03-23
godz. 09:00
Dolnośląskie Roboty utrzymaniowe mostów i przepustów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z • naprawą balustrad mostowych...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5865464 2018-03-23
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie, w ramach Projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5872134 2018-03-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym Numer referencyjny: IRGO.271.7.2018 W zakres robót wchodzi k...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5868822 2018-03-23
godz. 09:00
Łódzkie Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodoc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5862381 2018-03-23
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej Numer referencyjny: PZP....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5869275 2018-03-23
godz. 09:00
Łódzkie Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego oraz budowa instalacji C.O. wraz z instalacją ciepłej i zimnej wody w budynku przy ulicy G...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5869276 2018-03-23
godz. 09:00
Łódzkie Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego oraz budowa instalacji c.o. wraz z instalacją ciepłej i zimnej wody w budynku przy ulicy R...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5859078 2018-03-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja płyty boiska ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5893943 2018-03-23
godz. 09:00
Mazowieckie Materiały do wymiany urządzeń sanitarnych z dostawą 0554/IZ13GM/01628/00174/18/E 0554/IZ13GM/05920/01628/18/P Umywalka porcelanowa...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5894856 2018-03-23
godz. 09:00
Małopolskie OGŁOSZENIE nr 14 Usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji C.O., obiegu grzew...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5897736 2018-03-23
godz. 09:00
Lubuskie Wymiana 3 pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w trzech pionach budynku przy ul. Bohater...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5904313 2018-03-23
godz. 09:00
Lubelskie WL2c/24025/2018/18 Zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych dla Sekcji Drogowej w Zamość Bortatycze wg szczegółów w Załączni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5880739 2018-03-23
godz. 09:25
Zachodniopomorskie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego ( na odcinku od ul. Wąskiej do ul. U...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5809349 2018-03-23
godz. 09:30
Małopolskie Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5809359 2018-03-23
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2018/POIŚ/W...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5841957 2018-03-23
godz. 10:00
Lubuskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Żurawskiej w Łęknicy Numer referencyjny: RGN.271.12.2018 Pr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5858645 2018-03-23
godz. 10:00
Małopolskie Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Olszynowej z rur DN400, L=247,5m i ul. Osiedlowej z rur DN300, L= 167,0m w miejscowości Rud...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5870092 2018-03-23
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa instalacji wodociągowej oraz naprawa kanalizacji na stacji Gdańsk Błonia

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5862916 2018-03-23
godz. 10:00
Śląskie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy (dwa zadania): ZADANIE 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przeczniej – kanał D ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5864751 2018-03-23
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów, na terenie aglomeracji Wierzbna – Przebudowa przepompowni ścieków na terenie...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)