Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
5579065 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Pojazdy inne, Rowery Rower z silnikiem Adres nadania: Gorzów Wielkopolski , Polska Adres dostawy: Trondheim , Norwegia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5590636 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową - stan surowy zamknięty Numer ogłoszenia 1066078 Miejsce real...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5603718 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Izolacja termiczna napowietrznego węzła wodociągowego na magistrali DN 600 1. Zakres robót obejmuje: - montaż wełny mineralnej o g...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5606353 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie 10/12/11/2017 Wypalarka plazmowa a) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania jest nowa wypalarka plazmowa CNC o polu roboc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5605694 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie dostawa wyposażenia pokoi dla pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym zlokalizowanym w Ośrodku Integracji Społecznej w Zie...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5602503 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Organizacja wyjazdów integracyjno – zajęciowych dla uczestników projektu” - zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Akty...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5605285 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017 Numer ogłoszenia 1067765 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolsk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5605292 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie dotyczące realizacji zadania pn.: Doradztwo edukacyjno – zawodowe – filmy zawodów w ramach projektu „Modernizacja kształ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5613285 2017-11-20
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie badań poziomu wód gruntowych na terenie objętym projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajne...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5594725 2017-11-20
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Między...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5612853 2017-11-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby związane z realizacją projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5587278
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 09:30
Lubuskie [Sprostowanie BZP] Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie. N...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5586105
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.85.2017.AJD Prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5587295
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie REMONT ULICY OGRODOWEJ W WITNICY - ETAP 1. Numer referencyjny: WI.271.20.2017 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowl...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5598124
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem UPS-a 60kVA z możliwością rozbudowy do 120 kVA na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5599066
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (pojemniki na igły, igły do pęcherza moczowego, koreczki Combi, akcesoria do wi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5603175 2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie, o długości 0,117 km VIII” 1. Przedmiotem zamówienia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5610249
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 10:00
Lubuskie NL/PGNG/17/2472/OZ/EU Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5594690 2017-11-20
godz. 10:30
Lubuskie Sprzedaż sadzonek Db.b Imr30 wieloletniego w ilości 98,35 TSZT oraz sadzonek Bk Imr 30 - 50 TSZT , wieloletniego w 2018 r, loco na...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5596376
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 11:00
Lubuskie [Sprostowanie BZP] Dostawa sprzętu medycznego Numer referencyjny: 11/sprzęt medyczny/17 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dost...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5591528
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 11:45
Lubuskie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ul. Ceglana Góra (od ul. Dębowej) w Skwierzynie, na działkach nr ewid. 106/1, 143, 138/1, ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5605091
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 12:00
Lubuskie „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gozdnicy” Numer referencyjny: GM.271.13.20...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5613208 2017-11-20
godz. 12:00
Lubuskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5599081
Analiza DEMO
2017-11-20
godz. 13:00
Lubuskie [Sprostowanie BZP] ZAKUP RATALNY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNE...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5610231 2017-11-20
godz. 15:00
Lubuskie Zorganizowanie szkolenia Obsługa wózków jezdniowych Liczba osób: 1 osoba bezrobotna.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5597976 2017-11-21 Lubuskie Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko wraz z przeprowadzeniem strategicznej ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5606804 2017-11-21 Lubuskie 26/13/11/2017 zakup rozrzutnika obornika o ładowności 12-14 ton

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5607040 2017-11-21 Lubuskie 41/13/11/2017 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie : - robót sanitarnych (Część I), - robót ele...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5605698 2017-11-21 Lubuskie dostawa produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu Numer ogłoszenia 106783...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5611197 2017-11-21 Lubuskie Zamówienie na sporządzenie kompletu dokumentacji związanej z realizacją projektu Numer ogłoszenia 1068393 Miejsce realizacji zamó...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)