Przetarg 7250311 - Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji...

   
Analizuj Zamówienie 7250311 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Numer referencyjny: IZP-I.271.18.2019

1. Przedm
iotem zamówienia jest dostawa kompletnych zestawów zaworowych do studni kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Szacowana ilość zaworów objętych zamówieniem – 27szt. Rzeczywista ilość zamówionych zaworów uzależniona będzie od kwoty oferty w stosunku do środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymagań dotyczących warunków pracy
wskazany został w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone zestawy zaworowe były w pełni funkcjonalne, tj. gotowe do pracy bez konieczności angażowania Zamawiającego do zakupu dodatkowych akcesoriów. Ze-stawy zaworowa mają być gotowe do bezpośredniego montażu w studzienkach kanalizacyjnych.
3. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub syste-mów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowa-nie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploata-cyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby zestawy zaworowe były przystosowane do studzienek kanalizacyjnych podciśnieniowych zlokalizowanych na terenie miasta Iłowa. W związku z tym Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej istniejących studzienek w celu zaoferowania w pełni kompatybilnego zestawu oraz w celu prawidłowego oszacowania całkowitych kosztów dostawy.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Automatyka przemysłowa, Wodno - kanalizacyjna
podbranża materiały i urządzenia, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się