Przetarg 7382212 - Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382212 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa
placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową)
Numer referencyjny: S.270.2.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowie placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową). Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
a) zbiornika p.poż.,
b) studni głębinowej,
c) ogrodzenia,
d) placu manewrowego.

2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej – geodezyjnej,

4) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

Miejsce realizacji: działki nr 125, 126, 142,143 obręb Jaźwiny, gmina Drawno, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45000000, 45100000, 45233000, 45342000, 45421148
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się