Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7908293 2021-02-12
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów Numer referencyjny: PUk/PN/14/ZO/2020 Pakiet IPrzedmiotem zamówienia są usługi zagospodarowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918065 2021-02-12
godz. 23:59
Podlaskie "UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO ChM" Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do firmy ChM sp. z o.o. nowego środka trwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921500 2021-02-13
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad oraz pracowników do wykończeń wnętrz - Białystok Poszukuje brygad oraz pracowników do wykończeń wnętrz Inwestycje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904384 2021-02-15
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918906 2021-02-15
godz. 10:00
Podlaskie Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926649 2021-02-15
godz. 10:00
Podlaskie „Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899988 2021-02-15
godz. 10:30
Podlaskie Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885292 2021-02-15
godz. 10:50
Podlaskie Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931976 2021-02-15
godz. 14:00
Podlaskie Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922867 2021-02-15
godz. 15:00
Podlaskie "SM Mlekpol - kogeneracja 1,2 MW z biogazownią w Grajewie" Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje: opracowanie dokum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908300 2021-02-16
godz. 10:00
Podlaskie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” – usuwanie NIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931455 2021-02-16
godz. 10:00
Podlaskie Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891471 2021-02-16
godz. 10:30
Podlaskie Zakup systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby KWP w Białymstoku Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913125 2021-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Projektu: 1. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem. 2. Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7856740 2021-02-17
godz. 10:30
Podlaskie Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926873 2021-02-18
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad cieśli-zbrojarzy - Łomża Witam. Poszukuje brygady cieśli-zbrojarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne i użytecznoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926875 2021-02-18
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę prace murarskie - Łomża Witam. Poszukuje brygady murarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Możliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896009 2021-02-18
godz. 10:30
Podlaskie Budowa ulicy Żytniej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą Numer referencyjny: ZDM-III.271.28.2020 1.Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7837561 2021-02-18
godz. 10:30
Podlaskie Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901550 2021-02-18
godz. 10:30
Podlaskie Budowa ulicy Węgierskiej i ul. Sinej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku Numer referencyjny: ZDM-III.271.29.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928631 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do elewacji - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to budynki zabytkowe i użyteczności pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928632 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad dekarzy - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace dekarskie. Inwestycje to budynki zabytkowe i użyteczności publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928633 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad murarzy - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace murarskie. Na stany surowe. Inwestycje to budynki zabytkowe i uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928634 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad glazurników - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace glazurnicze. Inwestycje to budynki zabytkowe i użyteczności p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928635 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do wykończeń - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace wykończeniowe. Inwestycje to budynki zabytkowe i użytecznośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928636 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad tynkarzy - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace tynkarskie. Tynki maszynowe, gipsowe, cementowo-wapienne. Inwest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928637 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad brukarzy - Białystok Witam. Zlecę brygadom prace brukarskie. Inwestycje to posesje publiczne. Możliwość podjęcia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928639 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do wykonania posadzek - Białystok Witam. Zlecę brygadom wykonanie posadzek. Inwestycje to budynki zabytkowe i uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928684 2021-02-19
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję murarzy do pracy - Białystok Poszukuję murarzy do pracy Budujemy domki jednorodzinne. Czekam na kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903919 2021-02-19
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siwiki ETAP I o dł. 510m. Numer referencyjny: UE.271.9.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)