Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7635257 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/08/2020 z dnia 10.08.2020 na wyłonienie wykonawcy budowy systemu ogrzewania poprzez zastosowanie pomp powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635361 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe - Dostarczenie sprzętu i narzędzi do analizy mechanoskopowej Sprzęt i narzędzia do analizy mechanoskopowej nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635261 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami robót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7640590 2020-08-25
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego do MICROTOX-a

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616557 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie Dostawy węgla sortymentu ekogroszek do Aresztu Śledczego w Hajnówce Numer referencyjny: D/Kw.2232.3.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635132 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie „Wykonanie brogów w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. Numer referencyjny: AUG.S.270.4.6.2020 Przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639460 2020-08-25
godz. 09:00
Podlaskie Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632726 2020-08-25
godz. 09:30
Podlaskie „Budowa zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna” realizowanych w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595185 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii serca oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca. Numer referencyjny: 11/SZ/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634979 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach i utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639686 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie „Dostawa i montaż automatycznej toalety w Parku Solidarności w Grajewie” Numer referencyjny: RI.7013.11.2020 1. Zamówienie pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7641925 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie DOSTAWA APARATU FOTOGRAFICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻUBRA W POLSCE”. Numer referencyjny: SA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7643011 2020-08-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wózka widłowego i ładowarki teleskopowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608167 2020-08-25
godz. 10:30
Podlaskie Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635052 2020-08-25
godz. 10:30
Podlaskie PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZTABOWEGO ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. 42-GO PUŁKU PIECHOTY 44 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632599 2020-08-25
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 2 części Numer referencyjny: O.BI.D-3.2413.13.2020 Pełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595709 2020-08-25
godz. 11:00
Podlaskie Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wasilkowie Numer referencyjny: OSO.271.10.2020.MS Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632809 2020-08-25
godz. 12:00
Podlaskie Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Kuźnica Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617538 2020-08-25
godz. 15:00
Podlaskie wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez 1) rat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631092 2020-08-25
godz. 15:00
Podlaskie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7638654 2020-08-25
godz. 15:30
Podlaskie odławianie bezpańskich psów z terenu miasta Zambrów, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. Pełna usługa obejmować bę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610314 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610345 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611637 2020-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/1.2.1/197 na zakup kompresora śrubowego wraz z wyposażeniem – 1 sztuka Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7638660 2020-08-26
godz. 08:45
Podlaskie wydruk, oprawa i dostawa albumu pt. DRZEWO o następujących parametrach: Format bloku: 297 x 297 mm netto Nakład: 1500 egz. Papier:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592356 2020-08-26
godz. 09:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na 4 zadania Zimowe utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608224 2020-08-26
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz NIEruchomości, na których...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637298 2020-08-26
godz. 09:00
Podlaskie „Remont stodoły nr inw. 108/97 w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”” Numer referencyjny: AUG.S.270.4.7.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7639880 2020-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa mebli biurowych i gabinetowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Numer referencyjny: BZP.272....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635152 2020-08-26
godz. 10:30
Podlaskie Budowa drogi powiatowej nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (gmina Czarna Białostocka) - ZP.2620.49.2020 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)