Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8077646 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa ul. Piaski (nr drogi 107177B) i ul. Kościelnej (nr drogi 107174B0 w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079153 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086704 2021-04-29
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa konwerterów portów szeregowych do transmisji danych pomiarowych z RPZ Zakup konwerterów portów szeregowych do transmisji d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087741 2021-04-29
godz. 23:59
Podlaskie Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów niezb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053926 2021-04-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygad cieśli, murarzy, zbrojarzy - Białystok Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję do współpracy bryga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047320 2021-04-30
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Laboratoryjnego Diagnostyki Pediatrycznej Numer referencyjny: PN-3/21/14 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053071 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072244 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont poddasza i piwnic lewego skrzydła Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078560 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostosowanie Sali operacyjnej laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082314 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Global KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali Przeprowadzenie badań laboratoryjnych produktów: przelicznik objętości ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087672 2021-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury, koncentratów do dializ” zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073815 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa nawierzchni ulic Leszczynowej i Modrzewiowej w Czarnej Białostockiej wraz z chodnikami, zjazdami i kanalizacją deszczową P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075807 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na odległość do 100 m wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078740 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa Placu Integracji Społecznej – Etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu zagospodarowania fragmentu działki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078563 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest: naprawa oraz bieżąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080897 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084150 2021-04-30
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077074 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj O.BI.D-3.2411.6.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077535 2021-04-30
godz. 10:50
Podlaskie „Roboty remontowe na moście przez rz. Bug w m. Turna Mała w ciągu DK 19 w km 161+225” – projektuj i buduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078836 2021-04-30
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przy ul. T. Kościuszki 31.Muzeum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081529 2021-04-30
godz. 11:00
Podlaskie Cykliczne dostarczanie flokulanta Praestol K 233 L do Oczyszczalni Ścieków ul. Świerkowa 16 w Czarnej Białostockiej. Ilość flokula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047319 2021-04-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB Numer referencyjny: 6/2021 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047336 2021-04-30
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8076231 2021-04-30
godz. 14:00
Podlaskie „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych w łącznej mocy 32,64 kWp w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy” 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080914 2021-04-30
godz. 15:00
Podlaskie „Uruchomienie produkcji łatwo otwieralnego opakowania kartonowego o wysokiej odporności na działanie olejków eterycznych” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048216 2021-04-30
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2021/1.3 RPOWP na zakup, dostawę i montaż siedmiokolorowej maszyny drukującej UV LED z funkcją foliowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082927 2021-04-30
godz. 23:59
Podlaskie Prace badawcze nad systemem wspomagania działań proekologicznych na rzecz poprawy czystości powietrza Celem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080915 2021-04-30
godz. 23:59
Podlaskie Realizacja prac B+R sposobem na opracowanie Innowacyjnych produktów z kompozytów węglowych Przedmiotem usługi badawczej jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068894 2021-05-01
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę remont dachu, Kleosin Zlecę remont dachu. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071140 2021-05-02
godz. 00:00
Podlaskie Wymiana rynien - Szudziałowo Witam. Interesuje mnie częściowa wymiana rynien Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)