Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9171651 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatoki parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172480 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Remont schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów bocznych w PUZ w Suwałkach 1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172598 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce-Klukowicze w miejscowości Nurzec Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1766 B Milejczyce ─ Klukowicze w miejscowości Nurzec na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172793 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Rudka – postępowanie nr II.” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg leśnych.Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175538 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dok. projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9179012 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa cystoskopów Numer referencyjny: DZP.261.24.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa cystoskopów (10 szt.). Przedmiotem zamówienia jest dostawa cystoskopów (10 szt.) do wskazaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180235 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji wolno żyjących kotek, zabiegów kastrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9148547 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku oraz podległych terenowych jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183536 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-a w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184784 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185467 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa teleskopowych drążków izolacyjnych na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186806 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie 1. Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy zamówienia, który będzie świadczył usługę indywidualnego poradnictwa w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187257 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 Część 1: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wasilków w sezonie 2022/2023 o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186000 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2022/2023 1. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego.Zakres obejmuje wykonanie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187742 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Edukacja cyfrowa dla urzędników Gminy Siemiatycze w ramach Konkursu Graniowego Cyfrowa Gmina Powstaje w kontekście projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188614 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi eksperckiej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189610 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku - 4 laptopów z pakietem biurowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9190882 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Budowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Depowej (dz. nr 69/2) w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9191434 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ciągnika ogrodniczego oraz innych urządzeń ogrodniczych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:a) Ciągnik ogrodniczy – 1 szt.,b) Przyczepa rolnicza – 1 szt.,c) Glebogryzarka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9131596 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej oraz w Chorużowcach Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9163562 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowa podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności 60m3 o projektowanej pow. zabudowy zbiornika 33,26m2Zakres prac objętych przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9174511 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników do Laboratorium Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku Część 1: zakup zestawów odczynnikowych do oznaczenia metoksykatecholamin w dobowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175085 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji pomiarowych do mierzenia opadów atmosferycznych wraz z przeprowadzeniem szkolenia, zapewnieniem dostępu online do danych pomiarowych (...) 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9194500 2022-09-30
godz. 10:00
Podlaskie Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych oraz terenu przyległego w siedzibie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171092 2022-09-30
godz. 10:50
Podlaskie Budowa chodnika na DK66 w m. Stary Laskowiec O.BI.D-3.2411.21.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9145483 2022-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu IT i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” Numer referencyjny: BFE.271.2.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187688 2022-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na kt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187991 2022-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188889 2022-09-30
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa 7 szt. kontenerów magazynowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/22) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest :• w zakresie części I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9190996 2022-09-30
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla 65 dzieci w wieku 1-3 lat, uczęszczających do żłobka, w formie pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)