Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8912264 2022-05-25
godz. 11:30
Kujawsko-Pomorskie PRZEGLĄD I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913944 2022-05-25
godz. 11:50
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860188 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – utrzymanie wód i urządzeń wodnych – etap I Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem w należyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893208 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895458 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Demontaż, zakup i montaż dźwigu towarowo-osobowego w Wydziale Gospoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899237 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie miasto X22# Montaż klimatyzatora w GPZ5-0032 Jabłonowo w pomieszczeniu nastawni 1x7,5 kW mocy chłodniczej w m. Jabłonow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906781 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz dostawą mebli laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907623 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie OR-II.2632.17.2022 Dostawa samochodu osobowego - elektrycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909630 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 x.22# Wykonanie robót budowlanych na liniach WN na obszarze działania EOP sprawa ZP/3843/909MZZ/2022/1 Oddział w Toruniu (wymiana i montaż tablic ostrzegawczyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909692 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Remont pomieszczenia socjalnego w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Werbkowice w Werbkowicach, według specyfikacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910448 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie ZPP.28.2022 Zakup sprężarki z silnikiem spalinowym wraz z osprzętem na potrzeby OSP Cerekwica. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910237 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS wraz z integracją urządzeń. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS wraz z integracją urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915441 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie przeglądów 3 układów wzbudzenia generatorów typu: SWG 31G 6/6, WBD 6/6 oraz WBD 1000 – 6/6 dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917734 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi opróżniania i transport wraz z dostarczeniem do oczyszczalni ścieków, nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912613 2022-05-25
godz. 12:12
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu BHP dla szkół podstawowych z terenu gminy – miasto Grudziądz w ramach programu „Laboratoria przyszłości” PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909341 2022-05-25
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920871 2022-05-25
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie AKPiA VEGA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881094 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiot dotyczy wykonania kompleksowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913512 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót w branży elektrycznej w pomieszczeniach tymczasowych przy ul. Gołębiej 3 na potrzeby BOM I Wola Zamkowa, w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913515 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu dachu (w ograniczonym zakresie) budynku użytkowego przy ul. Fałata 98/102 w Toruniu (Fundacja JESTEM), w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913516 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924648 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie C1001 zapytanie ofertowe o zakup surowców chemicznych PESA Bydgoszcz SA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914435 2022-05-25
godz. 14:39
Kujawsko-Pomorskie Odnowienie licencji AudaNET dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostęp do AudaNet (5 kont na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881537 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie CP/2021/03/00037 Retrofitting maszyny konturowej pionowej w CIECH Pianki w Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908115 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa energii elektrycznej w następujących wariantach: 1. Na okres 01.2023 r. - 06.2023 r. 2. Na okres 01.2023 r. - 12.2023 r. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913284 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie ZP.271.2.7.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych Gminy Grudziądz oraz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych. PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914048 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy pn.: Prawo jazdy kat. B

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914046 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Operator koparko-ładowark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914045 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie szkolenia grupowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy pn.: Kurs języka polskiego od podstaw.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914405 2022-05-25
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie "Idę do przedszkola" - zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" oraz ułatwienie dostępu do pomocy specjalistyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)