Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8077250 2021-04-21
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w 2021 r. w ośrodkach wypoczynkowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077121 2021-04-21
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania oraz pomoc ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071633 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa elektrod pomiarowych pH i Redox oraz zestawów naprawczych armatury na instalację oczyszczalni ścieków w Zakładzie Unieszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072425 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa narzędzi izolowanych, warsztatowych oraz pomiarowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest podzielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072436 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa worków typu Big Bag. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków typu Big Bag w łącznej iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073878 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Realizacja usług eksperckich w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na ryn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074330 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa armatury sanitarnej: 2. Opis przedmiotu zamówienia: Głowica do baterii % zwykła kpl. 10 Wężyk w stalowym oplocie 1/2x3/8 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075747 2021-04-21
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zakup odczynników na potrzeby realizacji projektu pt. Identyfikacja biologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075455 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa ręczników papierowych i mydła w płynie na potrzeby Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075458 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługa w Szczecinie z siedzibą w Skarbimierzycach przy ul. Wiosennej 8 koszenia trawy, pielęgnacji terenów zielonych oraz wywóz od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075461 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń I piętra budynku biurowego Rejonu Szczecin przy ul. Pomorskiej 42 w zakresie montażu dodatkowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077175 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa żarówek samochodowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077179 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa farb ogólnego stosowania impregnatów rozpuszczalników wg specyfikacji zawartej w tabela poniżej Farba olejno-ftalowa Śnież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079051 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę świadczenie usług tłumaczeniowych z języka polskiego na język niemiecki - Szczecin Zlecę świadczenie usług tłumaczeniowych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082760 2021-04-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, Assistance na rok 2021/2022 pojazdów użytkowanych przez Regionalną Dyrekcję Oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075069 2021-04-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego mikroskopu Carl Zeiss OPMI Lumera 700 polegająca na rozbudowie o system spekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075519 2021-04-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Cały tytuł w SWZ. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082776 2021-04-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: Zadanie I udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077901 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 92/04/ZP/2021/31 Wykonanie przeglądu technicznego, konserwacji, serwisowania oraz naprawy awaryjnej urządzeń i wyposażenia stacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079217 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079219 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratur usytuowanych na terenie miasta Szczecin.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079266 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do legalizacji samowolnie dobudowanego ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083476 2021-04-22
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078610 2021-04-22
godz. 10:30
Zachodniopomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego – część II Zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078590 2021-04-22
godz. 10:30
Zachodniopomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego – część I Zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063101 2021-04-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063440 2021-04-22
godz. 11:30
Zachodniopomorskie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NIEMIESZKALNEGO PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 2 W S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065254 2021-04-22
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Świadczenie usług serwisu i wsparcia dla systemów wizualizacji SCADA ZWiK Szczecin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069065 2021-04-22
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061611 2021-04-22
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa wieży widokowo – edukacyjnej, przy wybudowanej przepławce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)