Przetarg 8535549 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Drezdenko ...

   
Analizuj Zamówienie 8535549 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Drezdenko

Część 1: Część I – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miast
a4. Przedmiot części I zamówienia obejmuje: 1) Odśnieżanie ulic na terenie miasta,2) Odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym ulic na terenie miasta,3) Posypywanie ulic na terenie miasta materiałem uszorstniającym,4) Odśnieżanie placów, parkingów, zatok oraz przystanków autobusowych na terenie miasta,5) Posypywanie placów, parkingów, zatok oraz przystanków autobusowych materiałem uszorstniającym,6) Odśnieżanie mechaniczne chodników na terenie miasta i ścieżki rowerowej Drezdenko-Trzebicz,7) Posypywanie mechaniczne chodników i ścieżki rowerowej materiałem uszorstniającym,8) Likwidacja gołoledzi mieszanką piaskowo-solną,9) Wywóz śniegu na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,10) Usunięcie pozostałego materiału uszorstniającego po ustaniu zjawisk gołoledzi i opadów śniegu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.5. Szczegółowy opis wykonywania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

Część 2: Część II – Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy I (sołectwa Kijów, Goszczanowo, Duraczewo, Goszczanówko, Goszczanowiec, Zielątkowo, Gościm, Bagniewo, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Osów, Lubiatów)8. Przedmiot części II zamówienia obejmuje: 1) Odśnieżanie dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy,2) Odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy,3) Posypywanie dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy materiałem uszorstniającym,4) Likwidacja gołoledzi mieszanką piaskowo-solną,5) Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną chodników oraz terenu przy salach wiejskich. Zakres prac obejmuje chodniki i teren przy salach wiejskich w Goszczanowie – 40 m2, Goszczanowcu – 30 m2, Gościmiu – 30 m2, Trzebiczu – 30 m2 i Osowie – 120 m2. Zamawiający na bieżąco będzie określał dokładny teren do odśnieżenia / posypania przy w/w salach wiejskich. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia do odśnieżania / posypywania dodatkowego terenu.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia do odśnieżania / posypywania dodatkowego terenu.10. Szczegółowy opis wykonywania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

Część 3: Część III. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy II (sołectwa Górzyska, Modropole, Zagórze, Lubiewo, Przeborowo, Drawiny, Stare Bielice, Kosin, Lipno, Niegosław, Marzenin, Karwin, Grotów, Rąpin, Klesno)13. Przedmiot części III zamówienia obejmuje: 1) Odśnieżanie dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy,2) Odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy,3) Posypywanie dróg wraz z zatokami oraz przystankami autobusowymi na terenie gminy materiałem uszorstniającym,4) Likwidacja gołoledzi mieszanką piaskowo-solną,5) Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną chodników oraz terenu przy salach wiejskich. Zakres prac obejmuje chodniki i teren przy salach wiejskich Niegosławiu – 120 m2 i Drawinach – 30 m2. Zamawiający na bieżąco będzie określał dokładny teren do odśnieżenia / posypania przy w/w salach wiejskich. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia do odśnieżania / posypywania dodatkowego terenu.14. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia do odśnieżania / posypywania dodatkowego terenu.15. Szczegółowy opis wykonywania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

RI.271.1.28.2021
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000, 90630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: utrzymanie dróg

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8560462 2021-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOWIE Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w sezonie 2021/2022 - zadanie 2 i 4 Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zi...
8559478 2021-12-06
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg wewnętrznych i placów na terenie siedziby ENEA Operator Sp. z o.o. przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu
8560448 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY PCIM Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pcim w sezonie 2021/2022 Część 1: Zadanie nr 1 utrzymanie dróg : Stara Zakopianka od granicy z Gminą Myślenice do granicy z G...
8562654 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NAMYSŁÓW Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Namysłów Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90610000 – 6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic90914...
8566274 2021-12-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY LESZNOWOLA Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2022 Zakres zamówienia obejmuje m.in.:- likwidację śliskości,- płużenie, - odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na chodni...
8571352 2021-12-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŁUBOWO Zimowego utrzymania dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Łubowo w roku 2022 - zwalczanie śliskości Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Łubowo, ...
8570017 2021-12-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2022 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta B...
8506704 2021-12-14
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na 2 części Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.14.2021.gk ...
8558966 2021-12-17
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ Świadczenie usługi utrzymania porządku powierzchni zewnętrznych i utrzymania zimowego - terenów Gminy Międzyrzecz administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu (ZGL) w mi...
8553105 2021-12-27
godz. 14:00
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – II postępowanie Numer referencyjny: 6.DEK.ZP.202...