Zlecenie 7287801 - Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe MyScreen CUT...

   
Analizuj Zamówienie 7287801 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-18
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe MyScreen CUT & GO. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elekt
ronicznych przed uszkodzeniem- „Technologia skutecznego czyszczenia ekranu urządzenia”

Przedmiotem oferty jest wykonanie prac badawczo rozwojowych związanych z przeglądem i analizą technologii, opracowaniem wstępnych rozwiązań prototypowych oraz badań nad możliwością skutecznego czyszczenia ekranu urządzenia elektronicznego z zanieczyszczeń oraz z warstwy oleofobowej, w celu uzyskania lepszej przyczepności podczas naklejania materiałów ochronnych możliwych do zastosowania w punkcie usługowym. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach projektu „MyScreen CUT & GO. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem” Wniosek numer RPLB.01.01.00-08-0014/18 ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.1. Badania i innowacje. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych:Opracowanie technologii skutecznego czyszczenia ekranu, w tym ze starej warstwy oleofobowej, umożliwiającej skuteczną i trwałą aplikację nowego zabezpieczenia. Celem jest opracowanie substancji chemicznej oraz sposobu jej stosowania, która oczyści ekran urządzenia elektronicznego ze wszystkich widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń, w tym:
• Przygotowanie co najmniej dwóch technologii do wykonania prób skutecznego usuwania warstwy oleofobowej oraz testy w skali laboratoryjnej (oraz jeżeli będzie to konieczne w opracowanych technologiach receptur substancji chemicznych, które będą wykorzystywane w tych technologiach).
• Zbadanie skuteczności działania w/w technologii oraz wskazanie jednej, która pozwoli na skuteczne czyszczenie ekranu urządzenia elektronicznego z zanieczyszczeń w tym warstwy oleofobowej, a przez to zwiększy przyczepność naklejanych na ekran warstw ochronnych folli lub szkła.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się