Przetarg 8930915 - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One),...

   
Analizuj Zamówienie 8930915 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-25
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z ro
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Numer referencyjny: ZP.271.9.2022
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, w tym:
1) Komputer stacjonarny (All in One) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz z akcesoriami -klawiaturą i myszą – 13 szt.
2) Laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym – 719 szt.
3) Tablet wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym – 15 szt.
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, w tym: 1) Komputer stacjonarny (All in One) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz z akcesoriami -klawiaturą i myszą – 13 szt. 2) Laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym – 719 szt. 3) Tablet wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym – 15 szt. 2. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 4. Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 30213000, 30213100, 30213200, 30237200, 48620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8986356 2022-07-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI Dostawa serwerów i dysków dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Numer referencyjny: WMIM/ZP-371/37-03/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Część nr 1 - serwerów...
8999147 2022-07-22
godz. 11:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Dostawa sprzętu komputerowego ZP-DI-37/22 Numer referencyjny: ZP-DI-37/22 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Dozoru T...
9012579 2022-07-25
godz. 12:00
ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE Usługa modernizacji / wymiany systemu bibliotecznego starej generacji SOWA 1 na nowy system biblioteczny, spełniający następujące warunki: Modernizacja i eksploatacja w hostingu (lub na...
9002408 2022-07-29
godz. 10:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu komputerowego i używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ...
8998804 2022-07-29
godz. 10:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa sprzętu komputerowego (5 części). Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego - cześć 1 - stacja robocza 1 szt. Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego - cześć 2 - lapt...
8986390 2022-07-29
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego u Zamawiającego oraz...
9014826 2022-08-03
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4 Numer referencyjny: CeNT-361-13/2022 1. Przedmiotem zamówienia...
9021367 2022-08-04
godz. 09:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH „Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina” Oś V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU. Numer referenc...
9019285 2022-08-05
godz. 12:00
ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji 2D/3D na potrzeby opracowania multimedialnych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia zawodowego. 2. Usługa będz...
8984224 2022-08-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Stworzenie tablicy ogłoszeń w JavaScript Zlecę wykonanie tablicy ogłoszeń w JavaScript. Skrypt powinien pobierać dane z API ATS firmy Główne funkcjonalności: Wyszukiwanie po: ...