Przetarg 7891193 - „Wykonanie robót hydrotechnicznych na obszarze NATURA...

   
Analizuj Zamówienie 7891193 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-22
przedmiot ogłoszenia
„Wykonanie robót hydrotechnicznych na obszarze NATURA 2000 – Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 z podziałem
na dwie części”
Numer referencyjny: ZP.261.43.2020.PR.115

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu budowli hydrotechnicznych w postaci zastawek PCV i progów z PCV na istniejących rowach melioracyjnych na obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 z podziałem
na dwie części:

1. część nr 1: Torfowisko Grzybowo: wykonanie 4 stałych progów stabilizujących zwierciadło wody na czterech rowach melioracyjnych, na działce ewidencyjnej nr 226; Obręb: [0001] Dźwirzyno, Gmina: Kołobrzeg; Powiat: kołobrzeski, Województwo: Zachodniopomorskie

2. część nr 2: Rezerwat Stramniczka: wykonanie 6 zastawek umożliwiających ukierunkowanie odpływów wody oraz zatrzymanie wody w rowie i stopniowe podniesienie poziomu lustra wody do rzędnej terenu, na działkach ewidencyjnych nr dz. nr 63/5 Obręb: [0013] Stramniczka, dz. nr 64, 65, 66/3 Obręb: [0014] Czernin, Gmina: Dygowo; Powiat: kołobrzeski Województwo: Zachodniopomorskie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie budowli hydrotechnicznych w postaci zastawek PCV i progów z PCV na istniejących rowach melioracyjnych na obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 z podziałem na dwie części - częśći I Torfowisko Grzybowo
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na Torfowisku Grzybowo 4 stałych progów stabilizujących zwierciadło wody na czterech rowach melioracyjnych, na działce ewidencyjnej nr 226; Obręb: [0001] Dźwirzyno, Gmina: Kołobrzeg; Powiat: kołobrzeski, Województwo: Zachodniopomorskie.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie budowli hydrotechnicznych w postaci zastawek PCV i progów z PCV na istniejących rowach melioracyjnych na obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 z podziałem na dwie części: Część nr 2: Rezerwat Stramniczka:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 zastawek umożliwiających ukierunkowanie odpływów wody oraz zatrzymanie wody w rowie i stopniowe podniesienie poziomu lustra wody do rzędnej terenu, na działkach ewidencyjnych nr dz. nr 63/5 Obręb: [0013] Stramniczka, dz. nr 64, 65, 66/3 Obręb: [0014] Czernin, Gmina: Dygowo; Powiat: kołobrzeski Województwo: Zachodniopomorskie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395506-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 07.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 11.01.2021, godzina: 12:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397956-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 07.01.2021, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 14.01.2021, godzina: 12:00,
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45240000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się