Przetarg 8881134 - Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania...

   
Analizuj Zamówienie 8881134 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 3 części. Numer referencyj
ny: LU.ROZ.2810.32.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim . Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.3) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.
Utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Krzemień-Wieska-Białobrzegi w km 0000-10350 - I i II koszenie - NW Łosice. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug odcinek Krzemień-Wieska-Białobrzegi w km 0000-10350 - I i II koszenie - NW Łosice. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace : - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych bez wygrabienia; - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony walów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych; - Ręczne ścinanie (bez karczowania), krzaki i podszycia średniej gęstości; - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm; - Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż wału po wykonaniu prac utrzymaniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 66846 - 90546 (L) - I i II koszenie. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 66846 - 90546 (L) - I i II koszenie. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace : - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych bez wygrabienia; - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony walów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych; - Ręczne ścinanie (bez karczowania), krzaki i podszycia średniej gęstości; - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm; - Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż wału po wykonaniu prac utrzymaniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug km 15410-37814 - I i II koszenie. Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 15410 - 37814 - I i II koszenie. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace : - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych bez wygrabienia; - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony walów przeciwpowodziowych oraz ławek dróg przywałowych; - Ręczne ścinanie (bez karczowania), krzaki i podszycia średniej gęstości; - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 22,5 cm; - Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż wału po wykonaniu prac utrzymaniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000, 90721800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8995938 2022-07-04
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Rzeka Bystrzyca-konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Świdnica; rzeki Strzegomka-konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Żarów, Strzegom-Nadzór Wodny w Świdnicy, Nadzór Wodny...
8960124 2022-07-06
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Nysie- jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Otmuchowie Numer referencyjny: WR.ROZ.2...
8986938 2022-07-06
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Remont jazu zlokalizowanego w km 21+010 rzeki Bystrzyca Mała w m. Burzec, gm. Wojcieszków, powiat łukowski. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych piętr...
8989183 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego” Część 1: CZ...
8984045 2022-07-11
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Wycinka drzew na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie Część 1: Przedmiotem zamówienia "Wycinka drzew na ciekach naturalnych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie" jest m. i...
9003204 2022-07-12
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pn. „Zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym Śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy”Szczegółowy zakres prz...
8919747 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Oczko wodne - uruchomienie urządzeń, czyszczenie Zlecę uruchomienie oczka wodnego (oczko 30-40m2; głębokość od 0,4 - 1,2 m) oraz czyszczenie (glony) - Okolice Tucholi
9011891 2022-07-15
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont śluzy małej – stopień wodny Groszowice. Etap I” Śluza wchodzi w skład stopnia wodnego Groszowice i zlokalizowana jest na...
8996665 2022-07-27
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane związane z odmulaniem zbiorników wodnych – Odmulenie zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.”Szc...
9011396 2022-07-28
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek na terenie działania RZGW w Lublinie - ZZ Zamość - NW Krasnystaw - 6 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.62.2022 Przedmiotem zamów...