Przetarg 8983866 - Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek,...

   
Analizuj Zamówienie 8983866 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-17
przedmiot ogłoszenia
Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Łukow
ie - 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.67.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - nadzór Wodny w Łukowie.Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.4) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.
Utrzymanie rzeki Krzna Południowa Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Krzna Południowa Zakres zamówienia obejmuje : rzeka Krzna Południowa w km 0000-44170: - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie rzeki Krzna Północna Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Krzna Północna. Zakres zamówienia obejmuje : rzeka Krzna Północna w km 0000-38820: - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie rzeki Złota Krzywula Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Złota Krzywula. Zakres zamówienia obejmuje: rzeka Złota Krzywula w km 0000-24870: - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie rzeki Krzymoszyca i rzeki Kanał Maciejowicki Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Krzymoszyca i rzeki Kanał Maciejowicki. Zakres zamówienia obejmuje: rzeka Krzymoszyca w km 0000-13920: - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem rzeka Kanał Maciejowicki w km 0000-15870: - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, - ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
branża Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża zieleń, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9047664 2022-08-17
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania obiektów, przylegających terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych w Oddziale ZUS w Olsztynie oraz w podległych terenowych jednostkach o...
9101610 2022-08-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych, tj.: a) Etap I - obejmujący opracowanie: • inwentaryzacji zieleni dla obszaru objęteg...
9062764 2022-08-19
godz. 09:00
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Numer referencyjny: NO-371-12/22 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mi...
9049271 2022-08-19
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZŁOTNICKI SP. Z O.O. Zagospodarowanie podwórza na dz. nr 145 obr. 7 przy ul. Łaskiej 35 w Zduńskiej Woli. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie podwórza w zakresie: - rozbiórek budynków gospodarczy...
9062790 2022-08-24
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŚWIDNICA „Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie wybranych chodników w Świdnicy” Numer referencyjny: P-69/VIII/22 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...
9098757 2022-08-24
godz. 13:00
URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 1. Nazwa zamówienia: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. budynek 1B ...
9065824 2022-08-25
godz. 10:00
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH „Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice - Część 3” Numer referencyjny: NZI.261.42.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us...
9077577 2022-08-26
godz. 09:00
BYTOMSKIE MIESZKANIA W BYTOMIU Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec Numer referencyjny: DOR-PN-26-2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospoda...
9092147 2022-09-06
godz. 09:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W JAŚLE Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Numer referencyjny: 130000/271/4/2022-ZAP Przedmiotem zamów...
9035471 2022-09-07
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę przycięcie orzecha w Poznaniu