Przetarg 9002483 - Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i...

   
Analizuj Zamówienie 9002483 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Chełmie i w
ukowie - 2 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.61.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - Nadzór Wodny w Chełmie i w Łukowie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.2) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.
Utrzymanie rzeki Garka - Nadzór Wodny w Chełmie Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Garka w km 0000-2300, 2650-5990, 6230-10850, L=10,260 km na terenie Nadzoru Wodnego w Chelmie Zakres zamówienia obejmuje : - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem - przewóz zrębków samochodami samowyładowczymi - odmulenie cieku w km 0000-0990 wraz z rozplantowaniem urobku, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Utrzymanie rzeki Piszczanka - Nadzór Wodny w Łukowie Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0000-22440 Zakres zamówienia obejmuje : - mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową, - ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem, - ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) - odmulenie cieku w km 7875-8670 wraz z rozplantowaniem urobku, - mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 77310000, 90721800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9078319 2022-08-19
godz. 10:00
KLIMAT-ENERGIA-GOSPODARKA WODNA Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane – modernizacja rowu w rejonie ul. Brzeskiej w Krakowie.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokume...
9093145 2022-08-22
godz. 13:00
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Budowa zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 1.Przedmiot zamówienia dotyczy Budowy zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011, zg...
8963725 2022-08-26
godz. 10:00
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Rozbudowa Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb w Porcie Gdańsk Numer referencyjny: NPR/NS/2022/002 1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudo...
9103008 2022-08-26
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE „Roboty utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach” Część 1: Roboty utrzymaniowe cieku Knurówka w km 0+000 - 3+050, gm. Knurów, gm. Pilchowice• W...
9095347 2022-08-26
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Sącz- III Etap - 2 części Część 1: Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie NW NowySącz (Jaworzynka, Przydonicki, Kam...
9094915 2022-09-05
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Likwidacja zagrożenia powodziowego w NIEckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze w latach 2023 – 2024 wg...
9108920 2022-09-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny III Część 1: Część I Przedmiotem Części I jest: Montaż Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowych i ppoż. w...
9100634 2022-09-09
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE "Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie- Etap I" Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.61.2022/ZZC Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzek zlok...
9083027 2022-09-12
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY ELBLĄG „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zachodniego nabrzeża (...) pełna nazwa zamówienia w Sekcji II.1.pkt 4 N...
9100642 2022-09-12
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych - etap I (sekcja V i VI)” – wykonanie badań magnetometrycznych i batymetrycznych” Numer referen...