Przetarg 6767619 - Usługi zagospodarowania nęcisk w związku z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6767619 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-16
przedmiot ogłoszenia
Usługi zagospodarowania nęcisk w związku z intensyfikacją działań na rzecz walki z wirusem ASF
Numer referencyjny: S.270.21
.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług „nęcenia dzików” polegających na:
1.1. pobraniu karmy (kukurydzy) z magazynu OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115 zlokalizowanego w miejscowości Gryżyna, 66-630 Bytnica i OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116 zlokalizowanego w miejscowości Smolary Bytnickie 45A, 66-630 Bytnica;
1.2. przetransportowaniu na miejsca nęcenia wskazane w załączniku nr 9;
1.3. przy wykorzystaniu agregatu siewnikowego ASK (Jarocin), będącego własnością OHZ Nadleśnictwa Bytnica wyłożeniu równomiernie na każdym ze wskazanych w załączniku nr 9 miejsc nęcenia w ilości wskazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym maksymalna ilość wynosi
a) 1200 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca,
b) 1000 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca.

Przewidywana częstotliwość przejazdów to dwa przejazdy w miesiącu, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości przejazdów lub zmniejszenie ich liczby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przy czym łączna liczba przejazdów nie przekroczy 16.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi łowieckie, rybackie, usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 16600000, 60100000, 77000000, 77100000, 77600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się