Przetarg 8633325 - Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego i korekty...

   
Analizuj Zamówienie 8633325 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z podziałem na 5 części.

Część 1: Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język angielski i korekty językowej anglojęzycznych tekstów na potrzeby badań naukowych KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ. Wykonawca, który złoży ofertę na część 1 post. zobowiązany jest do oferty dołączyć próbkę przetłumaczonego tekstu dla danej części, w celu dokonania oceny punktowej ofert w kryterium oceny ofert pn: Jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także Rozdz. V SWZ oraz projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy - zal. 10 do SWZ

Część 2: Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ. Wykonawca, który złoży ofertę na część 2 post. zobowiązany jest do oferty dołączyć próbkę przetłumaczonego tekstu dla danej części, w celu dokonania oceny punktowej ofert w kryterium oceny ofert pn: Jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także Rozdz. V SWZ oraz projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy - zal. 10 do SWZ

Część 3: Usługa sukcesywnej korekty językowej tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także Rozdz. V SWZ oraz projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy - zal. 10 do SWZ

Część 4: Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski oraz korekty językowej anglojęzycznych tekstów specjalistycznych na potrzeby czasopism: „Studia Prawnicze KUL” oraz „Studia z Prawa Wyznaniowego”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4 do SWZ. Wykonawca, który złoży ofertę na część 4 post. zobowiązany jest do oferty dołączyć próbkę przetłumaczonego tekstu dla danej części, w celu dokonania oceny punktowej ofert w kryterium oceny ofert pn: Jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także Rozdz. V SWZ oraz projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy - zal. 10 do SWZ

Część 5: Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego tekstów z/na język angielski, z/na język niemiecki, z/na język ukraiński, z/na język francuski, z/na język włoski na potrzeby jednostek administracyjnych KUL, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także Rozdz. V SWZ oraz projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy - zal. 10 do SWZ

AZP.274.55/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00025194/01 z dnia: 2022-01-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:15
Po zmianie:
2022-01-28 10:15
branża Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża tłumaczenia
kody CPV 79530000, 79821100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: tłumaczenia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8894595 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia ustnego z języka angielskiego i języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski i język włoski na potrzeby delegacji S...
8854327 2022-05-20
godz. 10:00
CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka czeskiego na język polski oraz tłumaczenia ustnego typu konsekutywnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czes...
8903989 2022-05-20
godz. 23:59
WIESŁAW KASPRZYCKI EURO-SPAW Ekspansja przedsiębiorstwa Wiesław Kasprzycki EURO-SPAW na rynek niemiecki i duński promująca usługę w postaci montażu, naprawy i modernizacji rurociągów. Przedmiotem zamówienia jest wykona...
8900394 2022-05-20
godz. 23:59
JAROSŁAW MATZ ZAKŁAD SZKLARSKI MIŚ & GALERIA ART-MIŚ Ekspansja firmy Jarosław Matz Zakład Szklarski Miś & Galeria Art-Miś na nowe rynki zagraniczne promująca produkt w postaci wyrobów szklanych - balustrad, drzwi oraz przegród.
8913111 2022-05-24
godz. 12:00
POLSKA AKADEMIA NAUK wykonanie usługi z zakresu tłumaczenia pisemnego, redakcji oraz korekty tekstów naukowych i popularnonaukowych z możliwością udzielenia zamówienia
8913126 2022-05-25
godz. 23:59
GRUPA TIPMEDIA SP. Z O.O. Ekspansja firmy TIPMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na nowe rynki zagraniczne Meksyku i Hiszpanii promująca produkt w postaci kompleksowego oprogramowania dedykowanego lokalnym ...
8911263 2022-05-26
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHRZANOWIE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu pisemnych tłumaczeń dokumentacji medycznej, prawniczej i administracyjnej niezbędnej do rozpatrywania wniosków o św...
8897573 2022-05-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Rejestracja pojazdu dla cudzoziemca - Warszawa Dzień dobry. Umówię wizytę na rejestracje pojazdu dla cudzoziemca. Proszę o podanie dostępnych terminów. Pozdrawiam.
8900540 2022-06-01
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję tłumaczenia kart szczepień dzieci na język duński - Złocieniec Potrzebuję tłumaczenia kart szczepień dzieci na język duński. Dwie karty szczepień po dwie strony, termin 7 dni. Cze...
8907754 2022-06-05
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję tłumaczenia przysięgłego 2 dokumentów A4 z j. duńskiego na j. polski - Gdańsk Potrzebuję tłumaczenia przysięgłego 2 dokumentów A4 z j. duńskiego na j. polski. Czekam na kontakt. P...