Zlecenie 9576674 - Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia...

   
Zamówienie 9576674 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-03-27
przedmiot zlecenia
Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu podkłady kolejowe drewniane zanieczyszczone substancjami niebe
zpiecznymi
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9698849 2023-06-02
godz. 09:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Terenowych Oddziałów oraz siedziby RCKiK w Lublinie- 7 części Część 1: Część 1- TO Kraśnik Część 2: TO Włod...
9705920 2023-06-02
godz. 09:30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE Świadczenie usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów sanitarnych z Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
9707151 2023-06-02
godz. 10:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Uporządkowanie terenu działki nr 5/25 ark 1 obręb Wilda i działki nr 5/31 obręb Wilda w Poznaniu wraz z wywozem odpadów oraz z ich utylizacją.
9701006 2023-06-02
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Sprzedaż odpadów w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych o kodzie 16 06 01* powstających w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
9697442 2023-06-02
godz. 12:30
GWDA SP. Z O.O. W PILE Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin, trawy, liści oraz innych części roślin Zakres oraz warunki za...
9699528 2023-06-05
godz. 11:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne wytwarzanych przez SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” od 01.07.2023 do 31.12.2024r”.1.1. Zmieszane odpady opakowan...
9713985 2023-06-07
godz. 09:00
WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. K/A/26/6/2023/ZP Załadunek, wywóz, odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych wapnem palonym-mielonym komunalnych osadów ściekowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9665496 2023-06-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: a)odbierani...
9675120 2023-06-12
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 20 01 99 Numer referencyjny: ZP.PN.04.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,...
9713400 2023-06-21
godz. 12:00
ORLEN POŁUDNIE S.A. 2200022891 Czyszczenie hydrodynamiczne i odbiór odpadów na lata 2024/25 dla ORLEN Południe Trzebinia/Jedlicze Niniejszym ORLEN Południe S.A. (dalej zwany również „OPD”) zaprasza d...