Zlecenie 8049236 - Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - "Blok...

   
Zamówienie 8049236 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-30
przedmiot zlecenia
Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - Blok A

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja
budynku szpitala w Gubinie – Blok”A.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie – Blok „A” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz audytów energetycznych i innych dokumentów wyjściowych. Dokumentacja projektowa powinna w szczególności zawierać: Projekty budowlane i wykonawcze z podziałem na poszczególne branże i zakresy robót, wraz z opracowanymi Specyfikacjami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, oraz formularz kosztorysu ofertowego. Zakres robót budowlanych ujęty w PFU obejmuje m.in. roboty izolacyjne, ocieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła c.w.u. na pompę ciepła, modernizację instalacji CO. i CWU, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia, wymiana pokrycia dachowego, zastosowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią. Zamawiający wymaga, aby wraz ze złożoną ofertą Wykonawca przedstawił harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac projektowych, wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania i kosztu. Zamawiający wymaga sporządzenia do dn. 30.08.2021 r. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami i uzyskanym pozwoleniem na budowę (jeśli wymagane) lub skutecznym zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71220000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się