Przetarg 8910154 - „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 8910154 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, m
otocyklowych lub innych, a TAKże części samochodowych, motocyklowych i innych Numer referencyjny: ZP-13/2022
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a TAKże części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego.” – powtórzenie IV. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i jej załączniki.
Część 1: nadzór kompetencyjny, KPP Sulęcin Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego (powtórzenie IV).2. Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie na parkingu Wykonawcy Przedmiotu Zabezpieczenia, stanowiącego zarówno jego wyposażenie jak i nie będącego jego wyposażeniem lecz zabezpieczonego do celów procesowych w związku ze sprawą i pozostającego w dyspozycji Policji, przechowywanie Przedmiotu Zabezpieczenia do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wydanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną Zmawiającego tj. Komendy Powiatowe Policji, Komendy Miejskie Policji, Komisariaty Policji, Posterunki Policji, zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia z parkingu strzeżonego Wykonawcy przez właściciela Przedmiotu Zabezpieczenia ; Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela; w przypadku braku odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela pomimo wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej z upływem 3 dnia przechowywania Przedmiotu Zabezpieczenia od dnia wydania zezwolenia umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wygasa.3. Zamawiający pod pojęciem- Przedmiot Zabezpieczenia – rozumie pojazd samochodowy/motocykl, inny pojazd lub części samochodowe, motocyklowe, innych pojazdów jak również inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu i innych pojazdach pozostające w dyspozycji Policji (...)4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.
Część 2: nadzór kompetencyjny, KPP Słubice Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego (powtórzenie IV).2. Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie na parkingu Wykonawcy Przedmiotu Zabezpieczenia, stanowiącego zarówno jego wyposażenie jak i nie będącego jego wyposażeniem lecz zabezpieczonego do celów procesowych w związku ze sprawą i pozostającego w dyspozycji Policji, przechowywanie Przedmiotu Zabezpieczenia do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wydanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną Zmawiającego tj. Komendy Powiatowe Policji, Komendy Miejskie Policji, Komisariaty Policji, Posterunki Policji, zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia z parkingu strzeżonego Wykonawcy przez właściciela Przedmiotu Zabezpieczenia ; Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela; w przypadku braku odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela pomimo wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej z upływem 3 dnia przechowywania Przedmiotu Zabezpieczenia od dnia wydania zezwolenia umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wygasa.3. Zamawiający pod pojęciem- Przedmiot Zabezpieczenia – rozumie pojazd samochodowy/motocykl, inny pojazd lub części samochodowe, motocyklowe, innych pojazdów jak również inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu i innych pojazdach pozostające w dyspozycji Policji (...)4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.
Część 3: nadzór kompetencyjny, KPP Świebodzin Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego (powtórzenie IV).2. Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie na parkingu Wykonawcy Przedmiotu Zabezpieczenia, stanowiącego zarówno jego wyposażenie jak i nie będącego jego wyposażeniem lecz zabezpieczonego do celów procesowych w związku ze sprawą i pozostającego w dyspozycji Policji, przechowywanie Przedmiotu Zabezpieczenia do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wydanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną Zmawiającego tj. Komendy Powiatowe Policji, Komendy Miejskie Policji, Komisariaty Policji, Posterunki Policji, zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia z parkingu strzeżonego Wykonawcy przez właściciela Przedmiotu Zabezpieczenia ; Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela; w przypadku braku odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela pomimo wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej z upływem 3 dnia przechowywania Przedmiotu Zabezpieczenia od dnia wydania zezwolenia umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wygasa.3. Zamawiający pod pojęciem- Przedmiot Zabezpieczenia – rozumie pojazd samochodowy/motocykl, inny pojazd lub części samochodowe, motocyklowe, innych pojazdów jak również inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu i innych pojazdach pozostające w dyspozycji Policji (...)4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.
Część 4: nadzór kompetencyjny, KPP Krosno Odrzańskie Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i innych oraz przedmiotów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego (powtórzenie IV).2. Przez usługę przechowywania/parkowania należy rozumieć przyjęcie na parkingu Wykonawcy Przedmiotu Zabezpieczenia, stanowiącego zarówno jego wyposażenie jak i nie będącego jego wyposażeniem lecz zabezpieczonego do celów procesowych w związku ze sprawą i pozostającego w dyspozycji Policji, przechowywanie Przedmiotu Zabezpieczenia do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wydanego przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną Zmawiającego tj. Komendy Powiatowe Policji, Komendy Miejskie Policji, Komisariaty Policji, Posterunki Policji, zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia z parkingu strzeżonego Wykonawcy przez właściciela Przedmiotu Zabezpieczenia ; Zamawiający poinformuje Wykonawcę faxem/e-mailem o fakcie otrzymania zezwolenia odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela; w przypadku braku odbioru Przedmiotu Zabezpieczenia przez właściciela pomimo wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej z upływem 3 dnia przechowywania Przedmiotu Zabezpieczenia od dnia wydania zezwolenia umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wygasa.3. Zamawiający pod pojęciem- Przedmiot Zabezpieczenia – rozumie pojazd samochodowy/motocykl, inny pojazd lub części samochodowe, motocyklowe, innych pojazdów jak również inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym/motocyklu i innych pojazdach pozostające w dyspozycji Policji (...)4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża parkingi
kody CPV 63712400, 98351100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: parkingi

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8539868 2021-11-25
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W SIEDLCACH Usuwanie pojazdów z dróg, stref ruchu oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
8603802 2021-12-21
godz. 14:30
STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE Wybór jednostki świadczącej usługi usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-...
8628479 2021-12-31
godz. 23:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWA I MONTAŻ BLOKAD PARKINGOWYCH NA PARKINGU UDT WE WROCŁAWIU Usługa dostawy i montażu 9 szt. blokad parkingowych typu U, zamykanych na kłódkę, ocynkowa...
8736586 2022-03-07
godz. 12:00
POLSKA AKADEMIA NAUK OGRÓD BOTANICZNY CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE Świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą odwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta (również 17 i 18 kwietnia, tj. Wielkanoc) oraz...
8910366 2022-06-10
godz. 11:00
URZĄD MIASTA CHORZÓW Prowadzenie całodobowo i 365 dni w roku parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z drogi na terenie Chorzowa na podstawie art. 50a i 130a ust...
9019644 2022-07-08
godz. 10:00
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE Świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuratury okręgu...
9004731 2022-07-12
godz. 15:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Poprawa dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Wąbrzeźnie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu...
9010193 2022-07-15
godz. 11:00
MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Dzierżawa części terenu z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie parkingu płatnego na działkach będących własnością Milickiego Centrum Medycznego sp, z o.o
9007052 2022-07-20
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RM-MEDITRANS STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPOTRU SANITARNEGO Wynajem: Miejsca parkingowe ul. Starowiejska 14/16 w Siedlcach 25 miejsc
8986514 2022-07-21
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Usługi przechowywania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie garnizonu dolnośląskiego Numer referencyjny: PUZ-2380-056-049-056/2022/KS U...