Przetarg 8173276 - „ Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów...

   
Analizuj Zamówienie 8173276 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-01
przedmiot ogłoszenia
„ Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli ”

Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, sal konferencyjnych, sanitariatów oraz innych pomieszczeń w niżej wymienionych obiektach przez okres 12 miesięcy:
1) budynek Ratusza segment A w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3;
2) budynek Ratusza segment B w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3;
3) budynek Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B; oraz pielęgnacja terenów zielonych, a także zamiatanie i odśnieżanie (wg potrzeb) chodników i parkingów oraz utrzymanie czystości , porządkowanie terenów przyległych na zewnątrz budynków , o których mowa powyżej .
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 11– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( SOPZ ) oraz nr 10 - wzorze umowy.

IF.272.4.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00074382/01 z dnia: 2021-06-07

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-09 09:00
Po zmianie:
2021-06-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-09 09:10
Po zmianie:
2021-06-11 09:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-08
Po zmianie:
2021-07-10
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu
kody CPV 90900000, 90911300, 90914000, 90919200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się