Przetarg 7692873 - „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków...

   
Analizuj Zamówienie 7692873
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-14
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków
w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”
Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn : „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”
Szczegółowy rodzaj i zakres robót określają:
- projekt budowlany wraz z przedmiarem robót ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185191-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data : 2020.09.29, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data : 2020.10.08, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191676-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.10.08, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.10.15, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197691-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data ; 2020.10.15, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data ; 2020.11.04, godzina : 10:00
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45232421, 45232423, 45232440, 45311200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się