Przetarg 8872271 - Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu...

   
Analizuj Zamówienie 8872271 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa

Część 1: 1) Infrastruktura wod
no-kanalizacyjna w miejscowościach Sulicice, Szary Dwór, Minkowice i Karlikowo.Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:a) Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sulicice etap I B:b) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Szary Dwór:c) Modernizacja pompowni Minkowice przerzut ścieków:d) Modernizacja pompowni Karlikowo dz. nr 225/1:e) Dostawa i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań – 4 szt.

Część 2: 2) Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Sulicice etap I A.Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna,b) Przyłącza kanalizacji sanitarnej,c) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania – 1 szt.

IGK.271.16.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00141014/01 z dnia: 2022-04-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAKUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153312/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:30
Po zmianie:
2022-05-17 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-15
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231300, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8886333 2022-05-24
godz. 12:00
AQUA S.A. Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bielsku-Białej i Kozach.
8892085 2022-05-25
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŁĘKAWICA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łękawica” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarn...
8894420 2022-05-25
godz. 09:15
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY WODOCIĄGU W ULICY RZODKIEWKOWEJ W POZNANIU Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzodkiewkowej w Poznaniu Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości około 313,0 metrów bieżących w ulicy Rzodkiewkowej w Poznaniu - z...
8896426 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY CHOCEŃ 1. Określenie przedmiotu zamówienia1.1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Przedmiot zamówienia obejmu...
8898847 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAWIERCIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przy ul. Rekreacyjnej”.2. Zakres robót obejmuje wykonanie:2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ODTW...
8900949 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓRZYCA Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzyca Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górzyca w formule „ ...
8896725 2022-05-31
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia SU w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną Pr...
8904972 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie. Długość modernizowanej (remontowanej) drogi wraz z odcinkiem bocznym wynosi 711,77mb i przebiega ...
8875905 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICA Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica Numer referencyjny: ZW.271.2.11.2022.MK Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie umowy o partn...
8906933 2022-06-20
godz. 10:00
KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania zawiązków biogennych, etap I, zadanie 1” Numer referenc...